Tömeges kivezetés és selejtezés – Tárgyi program (PLUSZ)


Programunkban már korábban elérhetőek voltak azok a tranzakciók amelyek segítségével csoportos vagy egyedi eszközeinket tudjuk kivezetni/selejtezni. A legújabb verzióval ezeket a tranzakciókat egyszerre több eszközre is lefuttathatjuk, így a kivezetést és a selejtezést gyorsabban és egyszerűbben rögzíthetjük a tárgyi eszköz programban.


Fejlesztési tartalék számítás új módszer szerint – Tárgyi eszköz program


Több Ügyfelünk kérésére új fejlesztési tartalék számítási módszert vezettünk be szoftverünkben, amely mellett a régebbi számítás továbbra is elérhető. A korábban rögzített tárgyi eszköz kartonokat – természetesen – nem érinti az adatbázisok frissítése, az új verzióban rögzített eszközök kartonjára viszont már az újfajta fejlesztési tartalék számítás kerül alapértelmezetten.


Tranzakciók lekérdezése – Tárgyi eszköz program


Egyeztetéshez ajánljuk a bejegyzésben bemutatott listát, ha az eszközöket érintő mozgások, tranzakciók értékeit egyezteti főkönyvi kartonjaival, hasznos segítséget nyújthat Önnek is a Tranzakciók lekérdezése menüpont.


Leírási kulcs változásának rögzítése egyediként rögzített eszközre – Tárgyi eszköz program


A tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírási kulcsát érintő esetleges jogszabályi változás vagy az értékcsökkenés téves rögzítése esetén nyújthat hasznos segítséget a leírási kulcs változás tranzakció, amelyet az eszköz kartonjára felvezetve a szoftver a tranzakció dátuma után már a módosított értékcsökkenési leírási kulccsal számol.


Leaktiválás tranzakció rögzítése egyediként felvitt eszközre – Tárgyi eszköz program


Tárgyi eszközeinek bruttó értékét – szükség esetén – csökkenheti a szoftver Tranzakciók menü / Leaktiválás menüpontjának használatával. A program figyelembe veszi a leaktiválásokat és – természetesen – azok összegeinek függvényében számolja az értékcsökkenést.


Átvezetés tranzakció rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


Ha valamely eszközét szeretné átvezetni a 0-s számlaosztályba vagy (egyszerűbb esetben) ha megváltozott a számlatükör szerkezete és emiatt szeretné átvezetni tárgyi eszközeit egy új főkönyvi számra, használja a Tranzakciók menü / Átvezetés menüpontját.


Maradványérték változás rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


Tárgyi eszközének maradványértéke ráaktiválással összefüggésben is változhat vagy előfordulhat olyan eset is, hogy korábban helytelenül lett megállapítva az eszköz maradványértéke, ilyen esetekben javasolt a Tranzakciók menü / Maradványérték változás menüpontjának használata.


Leírási kulcs változásának rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


A tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírási kulcsát érintő esetleges jogszabályi változás vagy az értékcsökkenés téves rögzítése esetén nyújthat hasznos segítséget a leírási kulcs változás tranzakció, amelyet az eszköz kartonjára felvezetve a szoftver a tranzakció dátumától után már a módosított értékcsökkenési leírási kulccsal számol.


Selejtezés tranzakció rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


A vállalkozások gyakorlatában egyes tárgyi eszközök feleslegessé vagy károk miatti használhatatlanná válása szükségessé teszi ezen eszközök kiselejtezését. A selejtezés tulajdonképpen a terven felüli értékcsökkenés (a maradványérték összegéig még le nem írt érték) elszámolását jelenti. (…) Adatok: Termelőgép bruttó 2.000 E Ft, elszámolt értékcsökkenés 1.600 E Ft, (…).


Kivezetés tranzakció rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


A tárgyi eszközök közvetlen értékesítésénél elkönyvelendő a nettó érték kivezetése, a bevétel és az áfa elszámolása. (…) Az értékesített tárgyi eszköz (beruházás) bruttó értéke 3.000 E Ft, értékcsökkenése 1.000 E Ft, eladási ára 2.000 E Ft + 25% áfa.

Az értékcsökkenés átvezetése
T 129-149 Értékcsökkenés számlák 1.000.000 Ft – K 12-14 Tárgyi eszközök 1.000.000 Ft
A nettó érték átvezetése az egyéb ráfordítások közé
T 861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke 2.000.000 Ft – K 12-14 Tárgyi eszközök 2.000.000 Ft
A számlázott összeg könyvelése
T 311 Belföldi követelések 2.500.000 Ft – K 961 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 2.000.000 Ft, K 467 Fizetendő áfa 500.000 Ft


Terven felüli értékcsökkenés rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


Terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha:

» a tárgyi eszközt leértékelik, mert a könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke (ez a szabály a beruházásokra nem alkalmazható);
» a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.


Leaktiválás tranzakció rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


Tárgyi eszközeink bruttó értékét – szükség esetén – csökkenhetjük a Tranzakciók menü / Leaktiválás menüpontjának használatával. A szoftver a leaktiválások összegeinek függvényében számolja az értékcsökkenést.


Ráaktiválás tranzakció rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


Ha cége valamely tárgyi eszközéhez újabb kiegészítőt vásárol és ezáltal az eszköz bruttó értéke nő, akkor az így keletkező értéknövekedést a ráaktiválásként vezetheti fel a kartonra. A Tárgyi eszköz program figyelembe veszi a ráaktiválásokat és – természetesen – azok összegei után is automatikusan számolja az értékcsökkenést.


Visszaírás tranzakció rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


Amennyiben a terven felüli értékcsökkenési leírások miatt a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és a terven felüli értékcsökkenés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a terven felüli értékcsökkenési leírásokat meg kell szüntetni a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés csökkentésével.


Értékhelyesbítés (értékvesztés) tranzakció rögzítése csoportosan felvitt eszközökre – Tárgyi eszköz program


A tárgyi eszközökre – a beruházások kivételével – értékhelyesbítést lehet végrehajtani a vállalkozás döntése alapján, amennyiben az indokolt. Értékhelyesbítés végrehajtásakor a tárgyi eszközök állománya nő. Ez az állítás azonban úgy pontosítható, hogy értékhelyesbítés címén az állomány év közben nem, csak év végén (december 31-én) nőhet, mert az értékhelyesbítést csak a mérleg fordulónapján (december 31-én) meglévő tárgyi eszköz állományra lehet végrehajtani.