Számlatükör átvétele Kulcs-Könyvelésből Kulcs-Házi programba


Házipénztár programban rögzített bizonylatokat egyszerűen feladhatjuk az Könyvelő programba. Ehhez elsőként a Házipénztár programot kell az adatátadásra előkészítenünk, annak megfelelően beállítanunk. A Házipénztárban elsőként a Karbantartás menü / Beállítások menüpontjában, a Működés fülön kapcsolhatjuk be a program Könyvelő programmal való kapcsolatát. Ebben a bejegyzésben a számlatükör importálási lehetőségeit tárgyaljuk.


Adatátadás Könyvelő programból Házipénztár programba – Adatátadó rendszer


Könyvelő programunkban rögzített pénztári tételeinket egyszerűen feladhatjuk Kulcs-Házi programunkba. Az adatátadás kizárólag a pénztár naplóban rögzített tételekre terjed ki, az egyéb naplókban, 381-re könyvelt tételek nem kerülnek át. A pénztári nyitó a Házipénztár program Karbantartás / Beállítások menüpontjának / Bizonylat fülén állítható be.


Rendszergazda jelszó – Minden Kulcs-Soft program


A rendszergazda jelszó használatára általános programkezelési műveletek végrehajtása közben lehet szükségünk. Ilyenek például az adatmentés, a termékszám-csere, az adatátadás stb. kulcs


Fájlos feladás – Adatátadó rendszer – Minden Kulcs-Soft program


Adataink elektronikus átadása egyszerűen megoldható olyan esetekben is, ha a szoftvereket nem ugyanazon a számítógépen használjuk. Az sem jelenthet akadályt, ha a számlázás és a könyvelés egymástól távol eső irodákban történik.


Az ellenőrzés során előforduló figyelmeztetések és azok jelentései – Adatátadó rendszer


Az adatátadási folyamat során, a tételek ellenőrzése közben, hiányos vagy helytelen kitöltés esetén az Adatátadó rendszer az alábbi figyelmeztető üzeneteket jelenítheti meg: