Folyamatos teljesítésű számla könyvelése – Könyvelő program


A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv. ) 58. §-ának (1) bekezdése szerint: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. (…)


Elszámolási időszakos számlák feladása – Adatátadó rendszer


A Kulcs-Készlet vagy Kulcs-Számla programban rögzített elszámolási időszakos számlák az Adatátadó rendszer segítségével feladhatók a könyvelés felé.


Az elszámolási időszakos ügyletek áfa-rendszerbeli megítélése


Áfatörvény 58. § és 164. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 58. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.