Havi készpénzforgalmi lista – Házipénztár program


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (3a) pontja (készpénzfizetés korlátozása) betartásának ellenőrzése céljából hoztuk létre ezt a listázási lehetőséget.


Készpénzfizetés korlátozása – Házipénztár program


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (3a) pontja kimondja, hogy:


Új oktatóvideó – Bizonylatok Excel-exportja – Házipénztár program


Get the Flash Player to see this content.


Bevételi bizonylatok előre rendezése – Házipénztár program


A házipénztár kezelése közben, a napi munka során előfordulhat olyan szituáció, amikor a kiadások a bevételek előtt kerülnek rögzítésre. Így adott napon belüli bizonylatok kiállítása után előfordulhat olyan eset, hogy a rendezett egyenleg nulla alá csökken.


Időszaki pénztárjelentés nyomtatása, címletezés, rovancs készítése – Házipénztár program


Időszaki pénztárjelentést a Listák menü / Időszaki pénztárjelentés menüpontból nyomtathat.


Rendezett egyenleg felajánlása – Göngyölve vagy újraszámolva? – Házipénztár program


A szoftverben – számos egyéb más beállítási lehetőség mellett – azt is megadhatjuk, hogy a különböző listák lekérdezésekor göngyölve vagy újraszámolva jelenjen meg a rendezett egyenleg. Általánosságban elmondható, hogy biztonságosabb a szoftver használata, ha ezt az opciót göngyölten hagyjuk. Nézzük meg, mi a különbség a kétféle opció működése között!


Oktatóvideó – Napi pénztárjelentés készítése – Házipénztár programMegengedett átlagos készpénzkészlet számításához szükséges beállítások – Házipénztár program


Számviteli törvény, 14. § (9)

A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10 %-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.


Napi záróegyenlegek havi átlagának lekérdezése – Házipénztár program


Számviteli törvény, 14. § (9)

A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10 %-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.

Pénztárbizonylatok nyomtatása – Házipénztár program


A Házipénztár programban rögzített pénztárbizonylatokat Ön utólagosan is kinyomtathatja. A szoftver lehetőséget biztosít a bizonylatok egyenkénti, kötegelt nyomtatására, valamint a bizonylatok listáját is nyomtathatja. Ebben az esetben a bizonylatok belső tartalma nem látszik majd a kinyomtatott listán, a program az adatokat táblázatos formában nyomtatja és a bevétel/kiadás oszlopokban a bizonylaton szereplő tételek összegei egyesével nem, csak azok végösszege jelenik meg.


Pénztárbizonylatok rendezése – Házipénztár program


A Házipénztár program a pénztárbizonylatok rögzítési sorrendjében számolja az aktuális egyenlegeket, többek között ezzel a megoldással is igyekszünk motiválni Felhasználóinkat arra, hogy a házipénztárat – lehetőség szerint – minél inkább naprakészen vezessék. Ha a szoftver használata közben a szigorú számlavezetés programfunkció  aktív, akkor a program – természetesen – mindig naprakész, helyes egyenlegeket mutat. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy mivel a mindennapi életben előfordulhat, hogy a bizonylatok utólagosan jutnak el a házipénztárat kezelő személyhez, pl. emiatt a szigorú számlavezetés programfunkció inaktív állapotban maradhat. Ilyen esetben célszerű fokozottan odafigyelni a tényleges készpénz-forgalomra, valamint a tényleges készpénz-forgalom bizonylatolására.


Pénztárbizonylat módosítása, rontása, törlése – Házipénztár program


A Házipénztár program lehetőséget biztosít a helytelenül felrögzített pénztárbizonylatok módosítására, rontására és törlésére. A művelet végrehajtása előtt célszerű lehet adatmentést készíteni, így egy esetlegesen fellépő probléma esetén az állomány jelenlegi állapota visszaállítható az elkészített adatmentés visszatöltésével.


Áfa analitika nyomtatása – Házipénztár program


A Házipénztár programból is lekérdezheti a készpénzes tételek áfa analitikáját, bár ennek a programnak nem célja az áfa nyilvántartása, tájékoztató adatok nyomtatására lehetőséget biztosít a szoftver.