Automatikus kontírozás, jogcímek alapján – Házipénztár program


A Házipénztár program lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző pénztárbizonylatok kontírozása automatikusan történjen, a különböző jogcímekhez beállított főkönyvi számok alapján. Ez a lehetőség akkor lehet hasznos, ha a pénztárat kezelő dolgozó nem könyvelési, inkább adatrögzítési feladatokat lát el.


Feleslegessé vált megjegyzések, szövegek törlése – Házipénztár program


A Házipénztár programban felvezetett minden szöveget-megjegyzést megőriz a program. Hogy lehet törölni, azt amire már nincs szükség, vagy éppen más formában rögzítettük egy következő alkalommal?


Egyenlegfigyelés, nem szigorú számlavezetés esetén – Házipénztár program


Inaktív szigorú számlavezetés esetén hasznos segítséget nyújt az egyenlegfigyelés programfunkció, ennek használata esetén a program figyelmeztető üzenetet küld, ha valamely kiadási pénztárbizonylat rögzítésekor az egyenleg nulla alá csökkenne.


Szigorú számlavezetés bekapcsolása – Házipénztár program


A szigorú számlavezetés programfunkció hasznos segítséget nyújt Önnek abban, hogy házipénztárát naprakészen vezethesse. A szigorú számlavezetés aktiválása esetén a program nem engedélyezi a visszamenőleges tétel-rögzítést, a korábban felvitt adatok módosítását, pénztárbizonylatok törlését és az egyenleget sem engedi nulla alá csökkenni. A program – természetesen – a szigorú számlavezetés bekapcsolása mellett is engedélyezni fogja pénztárbizonylatainak rontását, ilyen esetben a tételek sorszámai megmaradnak és „rontott” státuszban szerepelnek majd a listákon.


Szigorú számlavezetés kikapcsolása – Házipénztár program


A szigorú számlavezetés programfunkció hasznos segítséget nyújt Önnek abban, hogy házipénztárát naprakészen vezethesse. A szigorú számlavezetés aktiválása esetén a program nem engedélyezi a visszamenőleges tétel-rögzítést, a korábban felvitt adatok módosítását, pénztárbizonylatok törlését és az egyenleget sem engedi nulla alá csökkenni. A program – természetesen – a szigorú számlavezetés bekapcsolása mellett is engedélyezni fogja pénztárbizonylatainak rontását, ilyen esetben a tételek sorszámai megmaradnak és „rontott” státuszban szerepelnek majd a listákon.


Bevételi bizonylatok előre rendezése – Házipénztár program


A házipénztár kezelése közben, a napi munka során előfordulhat olyan szituáció, amikor a kiadások a bevételek előtt kerülnek rögzítésre. Így adott napon belüli bizonylatok kiállítása után előfordulhat olyan eset, hogy a rendezett egyenleg nulla alá csökken.


Nyitó pénzkészlet beállítása – Házipénztár program


Adott évi nyitó pénzkészletének értékét a Karbantartás menü / Beállítások menüpontban a Bizonylat fülre kattintva, jobb oldalon, a „Nyitó pénzkészlet” sorba rögzítheti. A Házipénztár szoftver ezt az értéket addig engedi módosítani, amíg nem történt időszakzárás a programban. Ha már lezárta valamely időszakot a szoftverben, az időszak visszanyitása után újra módosíthatóvá válik a nyitó pénzkészlet.


Új pénztár (valutapénztár) kialakítása – Házipénztár program


A Kulcs-Házi program PLUSZ változatával forinttól eltérő valutanemben kiállítandó bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatok is rögzíthetőek. Ezeket a tételeket célszerű lehet elkülönítetten, valutapénztárban kezelni, amelyet a Karbantartás / Beállítások menüpontban, a Pénztárak fülön rögzíthet, az Új gomb megnyomásával.


Új valutanem rögzítése – Házipénztár program


A Kulcs-Házi program PLUSZ változatával forinttól eltérő valutanemben kiállítandó bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatok is rögzíthetőek. A programképernyő tetején válassza ki a Valutapénztárat, majd rögzítse a szükséges, új valutanemeket a Karbantartás menü / Beállítások menüpontjában / a Valutanemek fülön.


1-2 forintos kerekítés beállítása – Házipénztár program


2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól*


Cégnév módosítása – Házipénztár program


Abban az esetben, ha cége átalakult és azt szeretné, hogy a listákon már az új cégnév jelenjen meg, az alábbi beállítások módosítására lesz szüksége:


Házipénztár program beállítása Könyvelő programba történő feladáshoz – Adatátadó rendszer


A Házipénztár programban rögzített tételeit feladhatja a Könyvelő programba. Ehhez elsőként a Házipénztár programot kell az adatátadásra előkészíteni, annak megfelelően beállítani.


Házipénztár program beállítása Egyszeres könyvelő programba történő feladáshoz – Adatátadó rendszer


A Házipénztár programban rögzített tételeit feladhatja az Egyszeres könyvelő programba. Ehhez elsőként a Házipénztár programot kell az adatátadásra előkészíteni, annak megfelelően beállítani.


Időszaki pénztárjelentés nyomtatása, címletezés, rovancs készítése – Házipénztár program


Időszaki pénztárjelentést a Listák menü / Időszaki pénztárjelentés menüpontból nyomtathat.


Rendezett egyenleg felajánlása – Göngyölve vagy újraszámolva? – Házipénztár program


A szoftverben – számos egyéb más beállítási lehetőség mellett – azt is megadhatjuk, hogy a különböző listák lekérdezésekor göngyölve vagy újraszámolva jelenjen meg a rendezett egyenleg. Általánosságban elmondható, hogy biztonságosabb a szoftver használata, ha ezt az opciót göngyölten hagyjuk. Nézzük meg, mi a különbség a kétféle opció működése között!