KATA lista, automatikus bevallás készítése


Programunkban elérhető a kisadózó vállalkozás részére juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről szóló adatszolgáltatási kötelezettség megtételéhez szükséges lista, illetve a programmal elkészítheti automatikusan a 17K102 jelű nyomtatványt is.


Tagi kötelezettség átlagos állománya – Könyvelő program


Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 6. § (9). bekezdése szerint a jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt növeli c) a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó összegének az ötven százaléka.


Késedelmi kamatközlő készítése – Könyvelő program


A késedelmi kamatok bekéréséhez el kell készítenünk a késedelmi kamatközlő levelet ügyfeleink részére.


Késedelmi kamatközlő megtekintése – Könyvelő program


Késedelmi kamatközlőinket a Listák / Levelezés / Késedelmi kamatközlő készítése menüpontban készíthetjük el.


Havi készpénzforgalmi lista – Könyvelő program


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (3a) pontja (készpénzfizetés korlátozása) betartásának ellenőrzése céljából hoztuk létre ezt a listázási lehetőséget.


KATA bejelölési lehetőség – Könyvelő program


A 2013. januári verzióban vált elérhetővé az a funkció, hogy a könyvelésben szereplő ügyfeleink között megjelölhessük a KATA-s partnereinket, majd szűrhessünk azokra a forgalmuk megállapítása céljából.


Napi záróegyenlegek havi átlaga – Könyvelő program


Ez a funkció csak a 2012. évig érhető el, ugyanis a lent olvasott törvényt 2012. december 01-én hatályon kívül helyezték!

Számviteli törvény, 14. § (9)

A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10 %-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.


Terv-tény adatok kezelése – Könyvelő program


Ahhoz, hogy tervezhessük bevételeinket, költségeinket, majd ellenőrizni tudjuk annak megvalósulását, a következő beállításokat kell véghez vinnünk.


Főkönyvi kivonat lekérdezése – Könyvelő program


Főkönyvi kivonatot a Listák / Főkönyvi kivonat menüpontból kérhetünk le, ennek kiválasztása után szűrőpanelt jelenít meg a program, amelyen megadhatjuk a lekérdezés szempontjait.


Főkönyvi kivonat – Részleg- vagy munkaszámos összesítő lekérdezése Excelbe – Könyvelő program


Főkönyvi kivonatot a Listák / Főkönyvi kivonat menüpontjából kérhetünk le, ennek kiválasztása után egy szűrőpanelt jelenít meg a program, amelyen megadhatja, hogy milyen szempontok szerint szeretnénk lekérni a főkönyvi kivonatot.


Kartonlista lekérdezése – Könyvelő program


Kartonlistát a Listák / Kartonlista menüpontból nyomtathatunk.


Szűrési lehetőségek a kartonlistán – Könyvelő program


Kartonlistát a Listák / Kartonlista menüpontból nyomtathatunk.


Partnerek megjelenítése a kartonlistán – Könyvelő program


Ha a könyvelési tételekhez tartozó partnereket is meg szeretnénk jeleníteni a lekérdezett kartonlistán, Excel-táblázatba kérjük le adatainkat.


Ellenszámla-adatok megjelenítése a kartonlistán – Könyvelő program


A kartonlistán a főszámlákon túl, az ellenszámla adatok is megjeleníthetők.


Kartonlista részleg- és munkaszám szerinti lekérdezése – Könyvelő program


Könyvelt tételeinket részleg-, illetve munkaszámok szerint csoportosítva, vagy szűrve is lekérhetjük a kartonlistán.