Havi készpénzforgalmi lista – Könyvelő program


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (3a) pontja (készpénzfizetés korlátozása) betartásának ellenőrzése céljából hoztuk létre ezt a listázási lehetőséget.


Napi záróegyenlegek havi átlaga – Könyvelő program


Ez a funkció csak a 2012. évig érhető el, ugyanis a lent olvasott törvényt 2012. december 01-én hatályon kívül helyezték!

Számviteli törvény, 14. § (9)

A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10 %-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.