Átutalásos, vevőktől kapott előlegek könyvelése manuálisan- Könyvelő program


Előlegszámláinkat fogadhatjuk adatátadással, vagy kézileg is könyvelhetjük. Ebben a bejegyzésben az átutalásos, vevőktől kapott előlegek kézi könyveléséről olvashatnak Ügyfeleink. A program alkalmas a vevőktől kapott előlegek automatikus kezelésére/könyvelésére, amiről az alábbi tudásbázis bejegyzésben található bővebb információ.


Pénzforgalmi áfa könyvelése vegyes naplóban – Könyvelő program


Az Áfa törvény 196/B. § (5)-(6) bekezdése szerint adódhat olyan eset, hogy egy pénzforgalmi adózást választó cégnek pénzügyi teljesítéstől függetlenül soron kívül meg kell állapítania fizetendő és levonható áfáját.


Pénzforgalmi elszámolás kezelése – Könyvelő program


Az ÁFA törvény XIII/A. Fejezete szerint a 2013-as évre a vállalkozások pénzforgalmi elszámolást választhatnak, ha a törvényben előírtaknak megfelelnek.


Áfa kalkulátor használata – Könyvelő program


A szoftverbe épített áfa-kalkulátor segítségével automatikusan könyvelhetjük áfa-tételeinket.


Aktív időbeli elhatárolások könyvelése – Könyvelő program


Időbeli elhatárolás elve: az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az, az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.


Arányosított áfa, áfa arányosítás könyvelése – Könyvelő program


Könyvelés során előfordulhat, hogy egy adott vállalkozás tevékenységei között szerepelnek áfásan kiszámlázott és áfamentesen kiszámlázott értékesítések vagy szolgáltatásnyújtások. Az ilyen esetekben a bejövő számlák (költségszámlák) áfatartalmát meg kell osztani aszerint, hogy épp melyik tevékenységgel kapcsolatban merültek fel.

Az áfás tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek áfatartalma levonásba helyezhető, a mentes tevékenységgel kapcsolatos költségek áfatartalma nem helyezhető levonásba. Így előfordulhat, hogy bizonyos bejövő számlák esetében nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyik tevékenységhez tartozik (illetve mindkét tevékenységhez is kapcsolódhatnak), ebben az esetben van szükség az arányosításra.


Árfolyam-differencia kezelése – Könyvelő program


Devizás számláink könyvelése és kiegyenlítése esetén a szoftver automatikusan könyveli az árfolyam-differenciát.


Árfolyam-differencia kézi rögzítése – Könyvelő program


Árfolyam-differencia tételeinket kézileg is rögzíthetjük. Akkor lehet erre szükség, ha a banki tételeket a számla beérkezése előtt könyveltük.


Árfolyam-különbözetek automatikus rögzítése – Könyvelő program


A szoftver online kipontozás és offline kipontozás esetén is azonnal, automatikusan lekönyveli a számlákhoz az árfolyam-különbözeteket is.


Átutalásos, szállítóknak adott előlegek könyvelése – Könyvelő program


Előlegszámláinkat fogadhatjuk adatátadással, vagy kézileg is könyvelhetjük.


Bank nyitóegyenlegének rögzítése – Könyvelő program


Az automatikus zárás-nyitás funkció egyik lépéseként banki naplók megnyitása külön is elvégezhető.


Banki, pénztári tételek könyvelése – Könyvelő program


A bank, a pénztár és a nyitó naplók a többi naplótól kicsit eltérően működnek, a főszámla mellé nem szükséges összeget megadni, ettől függetlenül a szoftver a tétel mindkét oldalát lekönyveli.


Devizában kiállított, belföldi számla könyvelése – Könyvelő program


A Kulcs-Könyvelés program Plusz változatával devizás számlákat is könyvelhetünk. Belföldön kiállított, devizás számla könyvelése előtt rögzítsük a könyvelni kívánt devizanemet.


Devizakonverzió, deviza átváltásának könyvelése – Könyvelő program


Devizakonverzió: deviza átváltása egy másik devizára.


Előtársaság könyvelése – Könyvelő program


Induló vállalkozások előtársasági időszakának könyveléséhez korábbi (technikai) évet (pl. 2016-ot) javasolt felvinni a programba.