LIGHT / PLUSZ programfunkció
Küldje el ezt a cikket! Küldje el ezt a cikket!
Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Áfa zárás – Könyvelő program


Ahhoz, hogy a Könyvelő program segítségével el tudjuk készíteni a 65-ös bevallásunkat, az egy adóbevallási időszakhoz tartozó bizonylatainkat az Áfa zárás funkció segítségével le kell zárnunk.

Alapbeállítások

Első lépésben az áfabevallás gyakoriságát kell megadnunk a Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Áfa menüpontban. Az aktuálisan használni kívánt 65-ös nyomtatványt csak az áfa-gyűjtők használata esetén kell kiválasztanunk, ez a beállítás tartalmazza az áfabevallás aktuális évi sorait. Light programváltozatban csak a bevallás gyakorisága adható meg és csak az aktuális évi nyomtatvány érhető el.

Áfa bevallás időszaka

Áfa zárás

Az Áfa zárás időszaka megmutatja, hogy az adott bizonylat mely áfa bevallási időszakot érinti, így a feladni kívánt időszakhoz tartozó Áfa tételeket mindig le kell zárnunk, melyet az Áfa-listák/Zárás menüpontsegítségével tudunk megtenni.

Áfa zárás

» kiválaszthatjuk, hogy a fizetendő vagy az előzetesen felszámított áfát szeretnénk lezárni,
» a legördíthető listából kiválaszthatjuk a zárni kívánt időszakot: ez lehet egy adott hónap, negyedéves, gyakorított, illetve egész éves időszak is, ezt az időszakot az Alapbeállítások/Cégfüggő beállítások/Áfa oldalon megadott gyakoriság szerint kell kezelni,
» a késedelmes teljesítésű tételekre vonatkozóan kérhetjük, hogy a korábbi teljesítési dátummal rögzített tételek a zárni kívánt időszakba kerüljenek.
» Ha a zárást követően közvetlenül szeretnénk áfa-listát nyomtatni, jelöljük be a Zárás nyomtatással együtt opciót, így a szoftver automatikusan felkínálja a nyomtatási képet, melynek bal felső sarkában, a nyomtató ikonra kattintva azonnal nyomtathatjuk a listát. Ha nem jelöljük be ezt a kapcsolót, a zárás elindítása előtt, a nyomtatási kép lekérését követően is kinyomtathatjuk majd áfa-listánkat.
» A zárási időszakba tartozó tételeinket rendezhetjük Teljesítési dátumuk, Napló sorszámuk vagy Iktatószám használata esetén Iktatószámuk alapján.

A zárás működési elvének megértéséhez néhány működési példát ismertetünk:

» Abban az esetben, ha adott hónapra (pl. januárra) már lekönyveltük tételeinket, valamint a program áfa-zárás funkciójával már lezártuk az adott időszakot, de utólagosan előkerül még egy számla, amelyet szintén januárra kellene még lekönyvelni, az nyugodtan könyvelhető, ezt követően újra le kell futtatnunk az áfa-zárás funkciót, így a tétel bekerül az ÁNYK program felé feladni kívánt tételek közé.
» Előfordulhat olyan eset is, hogy egy adott hónap könyvelésének befejezését, valamint az áfa bevallás feladását követően kerül elő egy olyan számla, amelyet még az adott hónapra kellene lekönyvelni, ebben az esetben a tétel lekönyvelhető a megszokott módon, ahhoz viszont, hogy a tétel bekerüljön az ÁNYK program felé feladandó tételek közé le kell majd zárnunk az áfa időszakot, amelybe a tétel tartozik.

A szoftver két lehetőséget biztosít arra, hogy a korábbi teljesítésű dátummal rendelkező (megkésett) számláinkat a kiválasztott zárási időszakhoz zárjuk:

» A tétel hozzázárható a számla időszakát KÖVETŐ időszakhoz, ehhez az áfa-zárási képernyőn jelöljük be a Jelenleg kiválasztott zárási időszakhoz képest, KORÁBBI teljesítésű dátummal rendelkező tételek is ehhez az időszakhoz kerüljenek opciót,
» Az egyenes adózással érintett szállítói számlák rögzítése/módosítása során megadhatjuk az Áfa zárás időszakára vonatkozó dátumot a könyvelési ablak felső ikonsorában található Módosított számla/Eltérő számlaérték gombra kattintva. A felugró ablakban az Eltérő Áfa dátum mezőt kell töltenünk azzal a dátummal, mely dátum érinti azt az Áfa bevallási időszakot, melyben a bizonylatot a bevallásba kívánjuk helyezni. Az itt beállított dátum alapján kerül majd zárásra a számla (más időszakra nem lesz zárható). Fontos, hogy a tételes áfabevallásban (65M-02) a teljesítés mezőben megadott (számlán szereplő) teljesítési dátum jelenik meg.

A zárás alapparamétereit tartalmazó ablakot az OK gombbal fogadhatjuk el, innen az egyéni tétel kiválasztás táblázata nyílik meg. Ebben a táblázatban a tételek eltérő színekkel jelenhetnek meg:

A megjelenő listában a teljesítési dátum alapján a kért időszakhoz tartozó és kiegyenlített tételek fehér színnel jelennek meg, a korábbi teljesítésű dátumú számlák, valamint a kiegyenlítetlen tételeket piros színnel jelöli a program. A piros tételeket alapértelmezésben nem zárja a program a kért időszakhoz, azonban ha a piros tételekre duplán kattintunk, zöldre változnak, így a program már hozzá fogja zárni a lekért időszakhoz. A piros háttérszínnel megjelenő tételeket nem csak egyesével, de tömegesen is ki tudjuk jelölni, a Lista/Mindent kijelöl (Ctrl+Enter) menüpontra kattintva.

Az áfát a tételek ellenőrzése után a Lista/Zárás menüponttal vagy a Zárás ikonnal zárhatjuk le.

Egyéni tétel kiválasztás

A tényleges zárás előtt (!) a szoftver lehetőséget biztosít az áfa-lista nyomtatási képének megtekintésére. Ehhez a CTRL-P billentyűkombinációt, a Lista / Nyomtatási előkép menüpontot vagy a Nyomtatási kép ikont használhatjuk. A nyomtatási kép bal felső sarkában, a nyomtató ikonra kattintva indíthatjuk a tényleges nyomtatást vagy a Bezár gombbal léphetünk vissza a táblázatba.

Az alábbiakban ismertetjük az ÁFA záráshoz kapcsolódó ellenőrzési lehetőségeket, valamint a zárásnál előforduló leggyakoribb problémát.

A Könyvelő program azokat a tételeket jeleníti meg az áfa analitikán, amelyek az áfa kalkulátoron keresztül lettek könyvelve. Nem speciális jellegű áfa esetén a vevő és a szállító naplóba könyvelt tételeket láthatjuk majd az áfa analitikán. Ezen a listán ellenőrizhetjük, hogy korábban lezártuk-e már az adott időszakhoz tartozó áfa tételeket vagy nem. A lezárt áfa tételek sorában, az utolsó, Isz. (időszak) feliratú oszlopban láthatjuk a tételt tartalmazó lezárt időszak megjelölését (ez havi zárás esetén mindig a hónap száma /01, 02, 03, stb./, negyedéves zárás esetén a negyedév megjelölése /1N, 2N, stb./, gyakorított időszak zárása esetén a hónap és az időszak száma /051, 052, stb./, éves zárás estén 1T).

Zárási időszak megjelenítése az Áfa-analitikán

Fontos információ!

Adott időszakhoz tartozó áfa feladása az ÁNYK felé (áfa bevallás) csak abban az esetben lehetséges, ha az áfa a feladandó időszakra lett lezárva. Tehát, amennyiben negyedéves áfát szeretnénk átadni az ÁNYK programnak, az áfa-zárásnál is azt kell kiválasztani, hogy a Zárás időszaka: 1., 2., 3. vagy 4. negyedév. Más időszakra történő áfa-zárás esetén az ÁNYK felé történő feladás nullás lesz.


Hasznos volt az információ?
info

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!
Hasznos volt az információ?
info


Kapcsolódó bejegyzések