Új bankbizonylat rögzítése

Új bankbizonylat az Új gyorsmenüből vagy a Pénzügy menüből indulva, a Bankbizonylatok listájánál rögzíthető, az Új bankbizonylat ikonra történő kattintással.


Pénzkészlet történet lekérdezése

Könyveléssel kapcsolatos egyeztetésekhez nyújthat segítséget a pénztárkészlet-történet lekérdezhetősége, amelyből tetszőleges időszakra vonatkozóan,  napi, heti, havi és éves bontásban kérdezhetjük le az egyes pénztáraink és bankszámláink aktuális egyenlegeit.


Pénztárzárás törlése

Lezárt pénztárainkat visszanyithatjuk a tévesen felrögzített pénztárzárás törlésével.


Új pénztárbizonylat kiállítása

Új bevételi és kiadási pénztárbizonylat az Új gyorsmenüből vagy a Pénzügy menüből indulva, a  Pénztárbizonylatok listájánál állítható ki, az Új bevételi bizonylat,vagy az Új kiadási bizonylat ikonra történő kattintással.


Pénztárbizonylatok rontása

A rendszerben rögzített pénztárbizonylatok a  Pénztárbizonylatok listájában, a Rontás ikonnal vagy [Delete] billentyűvel ronthatók.


Törvényi háttér

Számviteli törvény, 14. § (9)

 

 A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10 %-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.

Kiegyenlítések kezelése – bejövő számlák esetében

A kintlévőséges és részlegesen kiegyenlített számlákat a Pénzügy menüből kérhetjük le, a  Kiegyenlítések kezelése ikonra történő kattintással.


Kiegyenlítések kezelése – kimenő számlák esetében

A kintlévőséges és részlegesen kiegyenlített számlákat a Pénzügy menüből kérhetjük le, a  Kiegyenlítések kezelése ikonra történő kattintással.


Főpénztári összesítő

Főpénztári összesítő a Pénzügy menüben a Főpénztári összesítő ikonra kattintva készíthető.


Napi záróegyenleg havi átlagos bontása

Napi záróegyenlegeink havi átlag a Pénzügy menüből kérhetjük le, a  Napi záróegyenlegek havi átlagbontása ikonra kattintva.


Pénzkészlet jelentés

Pénzkészlet jelentés a Pénzügy menüből nyomtatható, a  Pénzkészlet jelentés ikonra kattintva. Itt választhatjuk azt is, hogy a kimutatás napi, heti, havi, éves, vagy időszaki bontásban kerüljön listázásra.


Pénzkészlet történet

Könyveléssel kapcsolatos egyeztetésekhez nyújthat segítséget a pénztárkészlet-történet lekérdezhetősége, amelyből tetszőleges időszakra vonatkozóan,  napi, heti, havi és éves bontásban kérdezhetjük le az egyes pénztáraink és bankszámláink aktuális egyenlegeit.


Pénzkészlet mozgások

Pénzügy menü Pénzkészlet mozgások almenüjében lehetőség van a házipénztár és bankbizonylatok egyenleg és forgalom adatainak listázására, az időszaki nyitó és záróegyenlegek megjelenítésével együtt.


Aktuális pénzkészlet

Könyveléssel kapcsolatos egyeztetésekhez nyújthat segítséget a pénztárkészlet lekérdezési lehetősége, amelyből tetszőleges dátumig tudhatjuk meg pénztáraink és bankszámláink aznapi aktuális egyenlegét.


Fizetési felszólítások

Korábban elkészített fizetési felszólításainkat a Pénzügy menüből kérhetjük le, a Fizetési felszólítások listázása ikonra kattintva.


Fizetési felszólítás készítése

Minden vállalkozás életében fontos feladat a kintlevőségek kezelése.


Pénzkészlet diagramok

Pénztárbizonylataink tételes listája a Pénzügy menüből kérhető le, a  Pénzkészlet diagramok ikonra történő kattintással.


Kiegyenlítések kezelése

A Kulcs-Ügyvitelben  a kimenő és bejövő számláinkhoz kapcsolódó kiegyenlítések nyilvántartására és kezelésére különböző módszerek segítségével van lehetőségünk. Ez biztosítja, hogy a pénzügyi teljesítéseket a saját ügyviteli folyamatainknak megfelelően tudjuk nyilvántartani a rendszerben.


Pénztárzárások

Pénztárainkat lezárhatjuk adott időközönként, ezt olyan időszakoknál célszerű megtenni, amelyek készpénz-forgalmát teljes egészében rögzítettük és már nem szeretnénk módosítani rajta.


Pénztár és bank tételek

Pénztárbizonylataink tételes listája a Pénzügy menüből kérhető le, a  Pénztár és bank tételek ikonra történő kattintással.


Bankbizonylatok

Bankbizonylatainkat a Pénzügy menüből kérhetjük le, a  Bankbizonylatok listája ikonra történő kattintással.


Pénztárbizonylatok

Pénztárbizonylatainkat a Pénzügy menüből kérhetjük le, a  Pénztárbizonylatok listája ikonra történő kattintással.