Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató: 2017. március 02.

Kulcs-Ügyvitel frissítés

Verziószám: 17.01.1113.7313

Megjelenési dátum: 2017. március 2.

(Frissítve: 2017. március 28.)

 Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – Csoportazonosító, adószám hiányával kapcsolatos figyelmeztető üzenetek leírása»
ÚJ! – Számla importer és számla szinkron kibővítése a csoportazonosító és „magánszemély” adatokkal»
ÚJ! – Főkönyvi feladáskor munkaszám, részlegszám, tételes megjegyzés „fejszintű” átadása»
ÚJ! – Készletérték feladásnál illetve készletzárásnál kötelező készletérték frissítés»
ÚJ! – Kiegyenlítések kezelése listában a „Fennmaradó összeg” megjelenítése»
ÚJ! – Projektválasztón iktatószám alapú keresés»

Csoportazonosító, adószám hiányával kapcsolatos figyelmeztető üzenetek leírása 

„Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítette feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. Ennek megfelelően a vevői adószám, csoportazonosító szám kötelező feltüntetésére vonatkozó, 1 millió forintban megállapított adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 000 forintra csökken.”

A fenti törvényi hivatkozás alapján ”a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét“. Abban az esetben, ha ügyfelünk nem esik ezen körbe, akkor az ügyfél adatlapon lehetőség van “magánszemélynek” jelölni a vevőt.

Magánszemély_jelölő

Fontos, hogy egyszerre nem lehet a magánszemély jelölőt használni, illetve adószámot, vagy csoportazonosítót megadni (amíg mindkét adat megvan adva, nem lehetséges az adatlap mentése). Amennyiben a jelölő be van állítva, úgy az ügyfél számára kiállított, 100.000 Ft-ot meghaladó ÁFA esetén nem fog feljönni a figyelmeztetés. Azonban, ha nem magánszemélyről beszélünk és a számla ÁFA értéke eléri a 100.000 forintot, úgy kötelező megadni az ügyfél adószámát, vagy csoportazonosítóját. Ha ez el lett mulasztva, akkor a program számla mentéskor, illetve már a nyomtatási kép megtekintésekor is figyelmeztetést fog küldeni annak érdekében, hogy eleget lehessen tenni a törvényi kötelezettségeknek.

Adószám_Csoportazonosító_Rögzítés

A figyelmeztetésen kívül lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ezeket az adatokat rögtön ebben az ablakban meg lehessen adni és ne kelljen visszalépni az ügyféltörzsbe. Ehhez ki kell tölteni az adószámot, vagy csoportazonosítót és az “Adószám rögzítése” gombra kattintani, illetve magánszemély esetén a “Nincs adószáma az ügyfélnek” gombot választani. A változtatások berögzülnek az adott ügyfél adatlapjára és megtörténik a számla mentése, nyomtatása.

Ahhoz, hogy a fenti törvényi hivatkozásnak megfeleljünk, a számla nyomtatási képén is szerepeltetni kell ezeket az adatokat. Vagyis a bizonylatsablonokon be kell állítani a csoportazonosító és/vagy adószám megjelenítését az ügyfél, illetve saját profilon.

Bizonylatsablonon_Csoportazonosító_Adószám

Akkor sincs gond, ha ezt még nem tettük meg, mert a program a bizonylat mentésekor üzenetben figyelmeztet ennek hiányára. Ha az alábbi üzenet érkezik a számla mentésekor, akkor a fenti beállítást el kell végezni.

Hiányzó_Bizonylatsablon_Adat

Jelen példában az ügyfélnél az adószám volt megadva, természetesen ha csoportazonosítót használ, akkor a figyelmeztető üzenetben „…hiányzó csoportazonosító adatok…” fog szerepelni.

Számla importer és számla szinkron kibővítése a csoportazonosító és „magánszemély” adatokkal

Ahhoz, hogy az első pontban szereplő törvényi hivatkozásnak teljes mértékben meg lehessen felelni, a számla -és ügyfél importerekben, illetve a számla szinkron folyamatokban bővítéseket kellett eszközölni.

Számla importer használata esetén két új mező került bevezetésre, az egyik a csoportazonosító, amely 20 karakter hosszúságú string típusú, a másik a magánszemély, amely 1 érték esetén magánszemélynek jelöli az ügyfelet, 0 esetén pedig nem. Fontos, hogy a fenti szabály itt is érvényesül, vagyis adószám, vagy csoportazonosító mellett a magánszemély mező értéke csakis 0 lehet (vagyis nem magánszemély).

Az adatstruktúra részletes leírása, illetve mintafájl ezen a linken keresztül érhető el

Az importálás előtt szükséges ellenőrzéskor szintén lefutnak a fenti ellenőrzések és ha valami nem felel meg, arról a program figyelmeztetést küld. Ebben az esetben az importálás nem történik meg.

Ügyfél importer használata esetén szintén a fenti két adattal bővült a struktúra (”Magánszemély”, illetve “Csoportazonosító” oszlopok).

Az adatstruktúra részletes leírása, illetve mintafájl ezen a linken keresztül érhető el

Fontos, hogy a magánszemély jelölő itt sem alkalmazható akkor, ha adószám, vagy csoportazonosító már meg lett adva!

Számla letöltés szinkron folyamatban, az alábbi mezők kerültek bevezetésre:

<TaxGroup>123456789</TaxGroup>

<PrivateCustomer>0</PrivateCustomer>

Ahol a TaxGroup a csoportazonosítót jelöli, a PrivateCustomer pedig azt, hogy magánszemély-e az ado vagy sem. 0 érték esetén nem, 1 érték esetén pedig magánszemélyként kerül rögzítésre.

Az adatstruktúra részletes leírása, illetve mintafájl ezen a linken keresztül érhető el

Főkönyvi feladáskor munkaszám, részlegszám, tételes megjegyzés „fejszintű” átadása

A fejlesztés megvalósításával, a szoftverben lehetőség nyílt a bizonylatok fejszintű átadására a Könyvelés szoftver felé. A fejszintű átadás során nem vesszük figyelembe a tételekhez megadott munkaszámokat, részlegszámokat, tételes megjegyzéseket, hanem a fejben beállított adatok alapján kerülnek feladásra a könyvelés felé a bizonylatok.

A Könyvelés -> Főkönyvi feladás beállítások -> Egyéb fül alatt megtalálható az új opció:

Könyvelés_átadás_beállítás

Az opció bekapcsolása után a szoftver nem tételesen adja fel az adatokat a könyvelés felé, hanem göngyölten, a fej szintű adatok alapján.

Az opció bekapcsolása előtt a szoftverben nem volt göngyölés, sem a bizonylatok alatt található könyvelés griden, sem a főkönyvi feladás ablakban:

Könyvelés_adatok_1

Ha az opció bekapcsolásra kerül, abban az esetben megtörténik a főkönyvi számok alapján a göngyölés:

Könyvelés_adatok_2

A göngyölésnél figyelembe vesszük a beállított főkönyvi számokat, a tételekhez tartozó áfakulcsot. Amennyiben a göngyölés nem lehetséges, a szoftver továbbra is megbontva listázza az adatokat.

A göngyölt adatok alapján elkészített feladás beolvasható a Kulcs-Adatátadó szoftverbe, ahol már nem tételsoronként listázzuk az adatokat, hanem a fejszinten beállított adatok alapján.

A korábbi működéssel átadott adatok a könyvelésben:

Könyvelésben_1

Az új működéssel átadott adatok a könyvelésben:

Könyvelésben_2
Az opció változtatásakor a főkönyvi feladás lista és a bizonylatok alatt található könyvelés grid is automatikusan frissül (akkor is, ha a feladási lista meg van nyitva), ezért mindig a beállításnak megfelelő főkönyvi feladási fájl fog elkészülni.

Készletérték feladásnál illetve készletzárásnál kötelező készletérték frissítés

Amennyiben készletérték feladás történik, annak érdekében, hogy megfelelő adatok kerüljenek át a könyvelésbe, készletérték számítást kell végezni. Ennek szükségességéről a program ezentúl figyelmeztetést fog küldeni.

Készletérték_Újraszámításra_Figyelmeztetés3

Készletzárás esetén:

Készletérték_Újraszámításra_Figyelmeztetés

Ha az „Igen” kerül kiválasztásra, akkor lefut a készletérték frissítés és megtörténik a készletzárás, ha a „Nem” gombra kattintunk, akkor nincs készletérték frissítés és visszaíródik a legutolsó készletzárás dátuma.

Kiegyenlítések kezelése listában a „Fennmaradó összeg” megjelenítése

A Pénzügy / Kiegyenlítések kezelése menüpontban található listában megjelenítésre került a fennmaradó összeg, a könnyebb és egyszerűbb nyilvántartás végett (hasonlóan a számlák listájához). Akár az értékesítések, akár a beszerzések kiegyenlítésének kezelése kerül lekérdezésre, a táblázatban meg fog jelenni a „Fennmaradó” oszlop, mely összegzett formában is látható, az alábbi ábra szerint.

Kiegyenlítések_Fennmaradó_összeg

Projektválasztón iktatószám alapú keresés

Bizonylatkiállítás közben, amennyiben projektet szeretnénk hozzárendelni / kiválasztani, felugrik egy ablak, amelyben ezt megtehetjük. Az ebben a táblázatban megjelenő adatok kiegészítésre kerültek a projekthez tartozó iktatószámmal annak érdekében, hogy ha ez szolgál az azonosítás alapjául, könnyebb dolgunk legyen. Ha egy adott iktatószámú projektre szeretnénk keresni, akkor erre az iktatószám mezőn állva, egyszerű begépeléssel van lehetőség.

Projektválasztó_ablak