Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató: 2022. április 07.

Kulcs-Ügyvitel frissítés

Verziószám: 22.01.1174.9651

Megjelenési dátum: 2022. április 07.

Frissítve: 2022. május 30.

Felhős frissítés dátuma: 2022. június 01.

Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – Bizonylatok tételes lekérdezése – Elszámolási időszak záró dátumának megjelenítése»
ÚJ! – Kiterjesztett jelszókezelés»
ÚJ! – Új Unicredit Bank import struktúra feldolgozása»
ÚJ! – Felvásárlási jegy modul kiegészítése tevékenység azonosító adattal»
ÚJ! – Őstermelői igazolvány szám és családi gazdaság nyilvántartási szám kötelezőségének megszüntetése»
ÚJ! – Termék típussal kapcsolatos adatszolgáltatás módosítása önálló számlázó programokban»
ÚJ! – „DBF” formátumú feladási fájl előállítási lehetősége»
ÚJ! – Termék EDI kód megjelenítés számlán, szállítólevélen»
ÚJ! – Kimenő számla visszáru funkció módosítása»
ÚJ! – Számla letöltés szinkronfolyamatban elszámolási időszak záró dátumának kezelése»

Bizonylatok tételes lekérdezése – Elszámolási időszak záró dátumának megjelenítése

A Bizonylatok tételes lekérdezése listán elérhetővé vált a kimenő -és bejövő számlákra vonatkozóan az elszámolási időszak záró dátuma adat.

Elszámolási időszak bizonylat tételes lekérdezésben

Kiterjesztett jelszókezelés

Jelen verzióban új adatbiztonsági konfigurációs paraméterek kerültek bevezetésre a felhasználói jelszavakkal kapcsolatban. A bővített jelszókezelés a Karbantartás / Rendszer beállítások / Általános / Bővített jelszókezelés jelölő aktiválásával érhető el. Fontos, hogy a beállítás csak az alapértelmezett „Admin” felhasználónak érhető el.

bővített jelszókezelés rendszerbeállítás

A bővített jelszókezeléssel elérhető funkciók

Jelszó minimum karakter

A felhasználói jelszónak legalább az itt megadott karakterszámnak kell lennie (5-nél kevesebb nem állítható be az adminisztrátor által). Ezen kívül tartalmaznia kell legalább egy kisbetűt, nagybetűt, illetve egy számot is. Nem megfelelő jelszó esetén az alábbi üzenetet kapja a felhasználó:

nem megfelelő jelszó

Jelszó történet tárolása

Az itt megadott mennyiség azt jelenti, hogy az utoljára alkalmazott jelszavak közül ennyit nem enged megismételni a program (maximálisan 10 darab állítható be). Ha ugyanaz a jelszó az intervallumon belül többször is megadásra kerül a felhasználó által, akkor az alábbi tiltó üzenet jelenik meg:

historikus jelszó

Jelszó lejárat esetén figyelmeztetés

Az aktuális jelszó lejárata előtt ennyi idővel figyelmezteti a felhasználót a csere esedékességéről. A programba történő belépéskor az alábbi üzenettel figyelmeztet:

jelszó lejárat figyelmeztetés

Jelszó érvényességi ideje

Ilyen időközönként szükséges a jelszót megváltoztatni. A lejárat után addig nem engedi a felhasználót belépni, amíg el nem végzi a cserét.

Egyéb jelszó kezelési beállítások az adminisztrátor számára

A Karbantartás / Munkatársak menüpontban lehetőség van kikényszeríteni a jelszó változtatást felhasználónként külön – külön. Az adminisztrátor láthatja, hogy az adott felhasználó mikor változtatott utoljára jelszaván, illetve, hogy van-e már kikényszerített jelszó változtatás számára.

munkatársak jelszó kezelése

Új Unicredit Bank import struktúra feldolgozása

Az Unicredit Bank átállt a Spectra rendszerre. Az innen kinyert export fájlokat „.STM” formátumban szükséges előállítani és az Ügyvitel szoftverben az új funkció segítségével importálhatók („Unicredit Bank (STM)„).

Unicredit import

A korábbi Excel alapú feldolgozási lehetőséget megtartottuk a visszamenőleges rögzítések érdekében.

Felvásárlási jegy modul kiegészítése tevékenység azonosító adattal

Amennyiben a felvásárlási jegy modulban őstermelői státusszal rendelkezik egy partner, a tevékenység azonosító új adatként rögzíthető az ügyfél adatlapon.

Őstermelő tevékenység azonosító paraméter

Az ügyfelek listáján kívül a Felvásárlási jegyek listáján is megjelenik, illetve szűrést is lehet megadott azonosítóra végezni.

Amennyiben szükség van a bizonylaton való megjelenítésre, úgy ez a sablonszerkesztőn a <TEVEKENYSEGAZONOSITO_FELIRAT>:<TEVEKENYSEGAZONOSITO> makrók hozzáadásával oldható meg.

Őstermelő tevékenység azonosító sablon

Hatására a „Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany” szekcióban megjelenik a partnerhez paraméterezett azonosító.

Kulcs-Bér programba történő feladás esetén a tevékenység azonosító a korábbi őstermelői igazolvány szám helyett átküldésre kerül. (Az XML-ben a 2022 előtti bizonylatokra a „FarmerId” mező az őstermelői ig. számmal, 2022 után a tevékenységazonosítóval töltődik)

Őstermelői igazolvány szám és családi gazdaság nyilvántartási szám kötelezőségének megszüntetése

Őstermelői státusszal rendelkező partner esetén az őstermelői igazolvány szám és a családi gazdaság nyilvántartási szám kötelezősége megszűnt a tevékenység azonosító bevezetésével. A partner  adatlapjának mentésének hatására nem fut le a korábbi ellenőrzés / tiltás.

Termék típussal kapcsolatos adatszolgáltatás módosítása önálló számlázó programokban

„Önálló” számlázó program használata esetén (tehát ha nincs készlet modul / készlet kezelés) beállíthatóvá vált, hogy a bizonylaton szereplő termék típusa beküldésre kerüljön az adatszolgáltatásban szolgáltatásként, vagy sem (nem kötelező elem, amennyiben nem meghatározható). Az új opció a Karbantartás / Rendszer beállítások / Általános / Alapértelmezett adatok menüpontban érhető el: Online Számla adatszolgáltatásban termék típus beküldése szolgáltatásként

Termék típus küldése NAV felé

„DBF” formátumú feladási fájl előállítási lehetősége

A „DBF” formátumú export funkció a Karbantartás / Adatok exportálása / Számlák DBF exportja menüpontból indítható. Segítségével a kimenő számlákból készíthető feladási fájl az RLB könyvelő szoftver felé (régi típusú, dbf beolvasás). Fontos, hogy a funkció használata előtt alap paraméterezés szükséges, melynek köszönhetően elvégezhetők a megfeleltetések.

Fizetési mód megfeleltetés

A Karbantartás / Törzsadatok / Pénzügy / Fizetési mód menüpontban érhető el. A sikeres feladási fájl elkészítéséhez minden kimenő számlán használt fizetési módhoz be kell állítani egy, az előírásnak megfelelő párosítást (készpénz, átutalás, utánvét, csekk, bankkártya, vagy csop. fiz. megb.).

Fizetési mód RLB

ÁFA kulcs megfeleltetés

A Karbantartás / Törzsadatok / Pénzügy / Áfa kulcs menüpontban érhető el. A sikeres feladási fájl elkészítéséhez minden kimenő számlán használt áfa kulcshoz be kell állítani egy, az előírásnak megfelelő párosítást (25%, 15%, 5%, 0%, 12%, 20%, 18%, 27%, vagy mentes).

ÁFA kulcs RLB

Amennyiben négynél több áfa kulcs szerepel egy bizonylaton, a feladásba nem illeszthető be az adott bizonylat a dbf tábla kötöttségei miatt. Szintén ezen kötöttségekből származóan a hosszú mezőnevek levágásra kerülhetnek (például vevő név).

A kimenő számlák közé a kézi számlák is felgyűjtésre kerülhetnek, ehhez a megjelenítő felületen az alábbi jelölő beállítása szükséges a lekérdezés indítása előtt:

Tétel megjelenítő ablak

A mező megnevezések a dbf fájl szerint kerülnek megjelenítésre.

Az export fájl „KSZLAKET.DBF” néven jön létre a kritériumoknak megfelelően.

Termék EDI kód megjelenítés számlán, szállítólevélen

A kimenő számla -és szállítólevél bizonylattípusokhoz tartozó sablonokon megjeleníthető a termék EDI kódja az adott partnerre vonatkozóan. Az új opciót a bizonylatsablon szerkesztő tételekre vonatkozó részén lehet „bekapcsolni” (jobb egér gombbal való kattintásra feljövő menüből kiválasztani).

EDI termék kód számlán

A fenti paraméterezés hatására az EDI-s bizonylat mellé készülő pdf-en megjelenik a termék EDI kódja

EDI termék kód számla nyomtatási kép

Kimenő számla visszáru funkció módosítása

Számlázó – készletkezelő szoftvereinkben a visszáru funkció módosításokon esett át. A „klasszikus” visszáru kezeléssel kapcsolatos problémák:

1. A NAV számára nem létező fogalom a „visszáru”. Minden ismert ügyviteli esetet érvénytelenítéssel, vagy számlával egy tekintet alá eső okirattal kell lefedni.

2. Önálló visszáru számlák esetén hibás adatszolgáltatások generálódhattak, amennyiben a bizonylat végösszege negatív volt („Eredeti (CREATE) számla nettó összege nem lehet negatív.”)

Megoldásként újragondoltuk a visszáru funkciót és a továbbiakban a forrás bizonylatok megjelölésével számlával egy tekintet alá eső okiratként kezeljük. A visszáru funkció ennek köszönhetően teljes körűen használhatóvá vált kimenő számláinkon, negatív végösszeg esetén is. Minden kritériumnak eleget tesz, illetve a bizonylatról készült adatszolgáltatás is sikeres.

A két fő változás a számlakép fejlécében („Számlával egy tekintet alá eső okirat„), illetve a forrás bizonylatok megjelölésében tapasztalható (visszáruzott bizonylat(ok) sorszáma).

visszáru számla

A fejlesztés keretei között megvalósításra került, hogy eltérő típusú bizonylatokat ne lehessen visszáruzni. Az „új visszáru tétel” funkció indításakor felugró bizonylat listán már nem lesznek kiválaszthatók a kézi számlák, illetve a raktári kiadások.

Számla letöltés szinkronfolyamatban elszámolási időszak záró dátumának kezelése

A számla letöltés webszinkron folyamatba beépítésre került az elszámolási időszak záró dátumának kezelése. A szoftver az „InvoiceAccountingDeliveryDate” elemben megküldve képes feldolgozni az új adatot.

Minta:

<InvoiceAccountingDeliveryDate>2022-04-21</InvoiceAccountingDeliveryDate>