Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató: 2020. december 17.

Kulcs-Ügyvitel frissítés

Verziószám: 20.11.1147.9133

Megjelenési dátum: 2020. december 17.

Frissítve: 2021. január 04.

Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – NAV Online Számla letöltés modul»
ÚJ! – Vevői rendelés importer korszerűsítése»
ÚJ! – Házipénztár programok bővítése»
ÚJ! – Mozgásnem megjelenítése készletkönyvelésben»
ÚJ! – Bejövő számla szinkronban devizakezelés megvalósítása»
ÚJ! – Távnyomtatás – Email cím kezelés bővítése»
ÚJ! – Bejövő számlák szűrése»
ÚJ! – Rendszeres számlázásnál sztornózás kezelése»
ÚJ! – EKÁER 2.1 támogatása»

Magánszemély és magyar illetőség megadásának lehetősége bizonylat importerekben

Vevői rendelés, szállítólevél, bejövő számla, szállítói rendelés, valamint bejövő szállítólevél importer esetén megadhatóvá vált a partnerre vonatkozóan, hogy magánszemély, illetve hogy magyar, vagy külföldi illetőségű.

Az alábbi mezőnevekkel lehet kiegészíteni az import táblázatot (a mezők nélkül a korábbi működés érvényesül):

„Magánszemély” – 0 (nem magánszemély), vagy 1 (magánszemély)
„Magyar illetőség” – 0 (külföldi), vagy 1 (magyar)

 

Vevői rendelés importer korszerűsítése

A vevői rendelés import modulunk korszerűsítésének köszönhetően a funkciót indítva egy részletesebb paraméterező ablak jelenik meg.

Vevői rendelés importer új felület

Itt lehetőség van többek között a beolvasandó állomány karakterkódolásának megadására (általában „közép-európai (Windows)„, ezt alkalmazzuk alapbeállításként is).

Talán ami ennél fontosabb, hogy új funkcióként megjelent a „fejléces” fájlok beolvasási módszere: „Az első sor a mezőneveket tartalmazza„. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a beolvasandó táblázat első sorában maguk az oszlop megnevezések vannak, akkor is lehetőség van a fájl feldolgozására. Azért lehet előnyös, mert ilyenkor az adott mezőnév alapján azonosítja a tartalmat a program, vagyis nem kell a kötött mezőrendet tartani (a pontos mezőnevek elérhetők a vevői rendelés letöltés fájl struktúra leírójában).

Az import állomány esetén a mező elválasztó karakterek megadása is lényeges lehet. Innentől a pontosvesszővel, tabulátorral, vagy a vesszővel elválasztott mezőket is tudja értelmezni a program a megfelelő beállítás segítségével.

Fontos, hogy a korábbi fájlok beolvasása nem változott.

Házipénztár programok bővítése

Az Ügyfelek adatlapján önálló Házipénztár szoftver esetén is elérhetővé vált a „KATA” jelölő (a főkönyvi feladással is átadásra kerül). A funkció a Perfekt és Prémium változatokban érhető el.

Mozgásnem megjelenítése készletkönyvelésben

A Készletkönyvelés listán elérhetővé vált a tételenkénti mozgásnemek megjelenítése. A mező tartalma exportálható is.

Bejövő számla szinkronban devizakezelés megvalósítása

A bejövő számla letöltés szinkron folyamatunkban megvalósítottuk, hogy az alapdevizától eltérő is feldolgozható legyen.

A szokásos elemek használatosak. Például egy Eurós számla esetén: <Currency>EUR</Currency> <CurrencyRate>357.47</CurrencyRate>

Fontos, hogy az adott pénznemnek az adatbázisban szerepelnie kell.

Távnyomtatás – Email cím kezelés bővítése

Távnyomtatásra kerülő bizonylatok esetén megpróbáltuk kényelmesebbé és gyorsabbá varázsolni a címlista megadási lehetőségét. A fejlesztésnek köszönhetően mostantól elegendő bejelölni, hogy a partnernél mely e-mail címekre küldje ki a szoftver a bizonylatot. Ehhez az kell, hogy az ügyfél törzsben a használatnak megfelelően ; karakterrel legyenek elválasztva egymástól a különböző e-mail címek.

távnyomtatás

Az Ügyfélhez tartozó Ügyintéző e-mail cím listája szintén felgyűjtésre kerül, így akár számára is kiküldhető a levél.

Természetesen ;-vel elválasztva kézi gépeléssel továbbra is megadhatók egyéb címzettek.

Bejövő számlák szűrése

Ügyfeleink kérésére visszaállításra került a bejövő számlák szűrési lehetőségében, hogy a keresés eredménye után a szűrőfeltétel nem kerül visszaállításra.

Rendszeres számlázásnál sztornózás kezelése

Szerződésből történő rendszeres számlázás funkciónk kibővítésre került. Amennyiben egy szerződés egy adott időszakra számlázásra került, majd ezt a számlát érvénytelenítették, akkor a korábbiakkal ellentétben már nem manuálisan kell újra felvenni. A szerződésből indított rendszeres számla funkció felgyűjti azokat az időszakokat is, ahol csak érvénytelenített számlát talál.

EKÁER 2.1

Az EKÁER alapjául szolgáló jogszabályok 2021. január 1-jétől megváltoznak. A legfontosabb változás, hogy 2021. január 1-jétől kizárólag azokat a termékeket kell bejelenteni, amelyek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet mellékleteiben szerepelnek.

Bővül a kockázati biztosíték alól mentesülők köre. Az EKÁER hatálya alá tartozó termékekre főszabály szerint kockázati biztosítékot kell nyújtani, ám e kötelezettség alól a szabályozás bizonyos esetekben mentességet biztosít. 2021. január 1-jétől a korábbi mentességek mellett már a megbízható minősítésű adózóknak sem kell kockázati biztosítékot nyújtaniuk.

Továbbra is kizárólag érvényes EKÁER-számmal folytatható a gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó termékértékesítés, termékbeszerzés, egyéb célú termékmozgatás.

EKÁER 2.1 rendszer módosításai

1.) A 2021. január 1-jén vagy azt követően EKÁER-számot kapott bejelentések esetében minden termék VTSZ-számát 8 számjegy hosszan kell közölni, ha a bejelentésben rövidebb VTSZ-számot talál a NAV rendszere, akkor azt a „TC_VTSZ_TOO_SHORT” hibaüzenettel elutasítja (Kivétel ez alól a 2020. december 31-én vagy azt megelőzően EKÁER számot kapott bejelentések módosítása. A 8 számjegy hosszú VTSZ-szám megadását ilyen esetben nem követeli meg a rendszer).

2.) A 2021. január 1.-én, vagy azt követően EKÁER-számot kapott bejelentésekben minden termék értékét meg kell adni. Ha a bejelentésben olyan termék szerepel, amelynél nincs érték megadva (vagy az érték nulla), akkor a kérést a rendszer a „TCI_VALUE_MISSING” hibaüzenettel elutasítja.

Szoftverünk már a szállítólevél rögzítésekor figyelmeztetést küld, amennyiben a bizonylaton szereplő információk alapján EKÁER kötelesnek érzékeli, de van olyan tétel, ahol az érték 0.
Szállítólevél_ekáer_hiba

Amennyiben nem igényel EKÁER bejelentést, az üzenet figyelmen kívül hagyásával a szállítólevél továbbra is rögzíthető 0.- értékkel. Fontos, hogy az EKÁER szám igénylésekor a NAV rendszere nem fogadja el ezeket a bejelentéseket. Az EKÁER lap Árulista részén lehetőség van a módosításra.

3.) Megszűnik a címzetti bejelentés. 2021. január 1-től új címzetti bejelentés nem hozható létre!

2021. január 1. után indokolatlanná válik az „isSellerDelivery„, azaz a címzetti bejelentést jelölő tulajdonság küldése Export, Import és Belföld-Belföld irányban is. A NAV kérésére a „Címzetti bejelentés” lehetőségét eltávolítottuk. (Címzetti bejelentés esetén a rendszer a „TC_ONLY_SELLER_DELIVERY_ALLOWED_WITH_TRADETYPE” hibaüzenettel elutasítaná a kéréseket)

4.)  2021. január elsejétől az 5 százalékos áfamértékű termékekre nem kell biztosítékot fizetni.

Az 5 százalékos áfamértékű termékek körét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 3. számú melléklete tartalmazza.

Technikai részletek az alábbi linken találhatók

A fentiek alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy az adott vámtarifaszámhoz tartozó termékre mely esetben kell biztosítékot fizetni, illetve mikor nem. Az EKÁER lapon megvalósításra került, hogy amennyiben a szállítólevél tételén 5% áfa került megállapításra, akkor átveszi az információt és a lenti ábra szerint megjelöli. Az új elem beküldésével az EKÁER rendszer nem számít biztosítékot az adott tételre vonatkozóan.

Amennyiben olyan vámtarifaszámmal rendelkezik a termék, amelyre a NAV rendszere alapján nem érvényesíthető a biztosíték mentesség, úgy az EKÁER szám igénylésekor az alábbi üzenetet küldik vissza:

EKÁER_lap_biztosíték_mentesség

A fenti esetben ki kell kapcsolni a tételsoron a biztosíték mentességre vonatkozó „5% áfamértékű termék” jelölőt és a kérés megismételhető. Amennyiben a szállítólevélen 5%-tól eltérő áfa került beállításra, úgy a rendszer manuális bekapcsolás hatására sem küldi be „biztosíték mentes” állapotban a tételt.