Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Adatszolgáltatással kapcsolatos változások – NAV 2.0

Verziószám: 20.04.1141.8948

Megjelenési dátum: 2020. június 03.

Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – Online Számla adatszolgáltatás változásai – Általános»
ÚJ! – Adószám lekérdezés kiegészítése»
ÚJ! – ÁFA kulcs validáció»
ÚJ! – „Időkorlát” bevezetése»
ÚJ! – Számla letöltés szinkron folyamatban negatív értékű bizonylatok kezelése»
ÚJ! – Új hibakódok bevezetése»
ÚJ! – Alkalmazott árfolyam kötelezőség»
ÚJ! – Titkosítási algoritmus cseréje»
ÚJ! – Átszervezések, összevonások a beküldésre kerülő XML fájlban»

Online Számla adatszolgáltatás változásai – Általános

Az alábbi bejegyzésben összegzésre kerül, hogy pontosan milyen módosítások történtek az Online Számla adatszolgáltatás 2.0 verziójának tartalmában. Nagy részük technikai jellegű, mint például a beküldés módjának megváltoztatása, de szigorodtak a biztonsági követelmények, valamint XML struktúra módosulások is történtek. Megvalósításuk a „háttérben” zajlott, mellyel sikerült elérnünk, hogy Ügyfeleink számára nem jelentenek plusz adminisztrációs terhet.

A NAV álláspontja szerint a rendszer egyik követelménye továbbra is az, hogy figyelmeztessék a felhasználókat az esetlegesen hibásan elvégzett számlakiállítási műveletekre („helytelen számlázási gyakorlat megszüntetése”). Ennek érdekében az 1.1-es rendszer átálláshoz hasonlóan, további új figyelmeztetéseket építettek be. Fontos kiemelni, hogy amennyiben egy ilyen figyelmeztetés / „Hibás” adatszolgáltatás rögzül a számlázó programba, az tájékoztató jellegű abból a szempontból, hogy az adózónak legközelebb arra kell törekednie, hogy ezt a hibát megszüntesse (e tekintetben nincs változás a korábbiakhoz képest). Az adatszolgáltatás ebben az esetben sikeres, legalábbis olyan szempontból, hogy a NAV azt befogadta, tehát az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Amennyiben a fent megnevezett verzió nem kerül frissítésre, úgy az adatszolgáltatásokat nem fogadja be a NAV. Ilyen esetben sikertelen bejelentések fognak generálódni, melyre a visszakapott üzenet utal az adatszolgáltatások listájában. A NAV az alap sémát is módosította, valamint új ellenőrzéseket, elvárásokat épített be (többek között, hogy az 1.1 verzióval semmilyen adatszolgáltatást nem fogadnak be április 1-től). Ilyen esetben a sikertelen adatszolgáltatásokat a verzióváltás ellenére továbbra is „kézi” feltöltéssel kell teljesíteni, célszerű tehát az új frissítéseket időben megtenni, nemcsak a törvényi megfelelőség miatt, hanem a plusz adminisztrációs terhek elkerülése érdekében is.

A 2.0-ás interfész verzió célja továbbá refaktorálni a meglévő rendszert, bővíteni a nyújtott szolgáltatások körét, valamint lecserélni az SHA-512 hash algoritmust az SHA3-512 algoritmusra a „requestSignature” számítása során (melynek szerepe, hogy illetéktelenek ne tudjanak a rendszerben változtatásokat végrehajtani).

Adószám lekérdezés kiegészítése

Az adószám ellenőrző funkció kiegészítésre került, a NAV – 2.0 verziótól már rendelkezésünkre áll a rövid cégnév is. Az Ügyvitel szoftverekbe ezek alapján már mindkét opciót fel tudjuk ajánlani (amennyiben a cég bejegyzésekor meg lett adva). Működését tekintve egy apró változtatást eszközöltünk. Miután a szokásos módon megadásra került az adószám és a „NAV online adószám érvényesség ellenőrzés” gombbal lekérdezésre kerültek az adatok, a felugró egyeztető ablakban 2 gomb áll rendelkezésre a mentésre.

Adószám lekérő

Az egyik opcióval a „Cégnév” rész, míg a másikkal a „Rövid cégnév” menthető az ügyfél „Név” mezőbe.

Mint a fenti ábrán is látható, kiadásunk napjáig a NAV nem frissítette rendszerét, ezért a rövid név nem elérhető. Amennyiben elérhetővé válik, programunk automatikusan le fogja kezelni és megjelenik a lehetőség (addig a korábbiak szerinti a működés).

Új üzenetek és hibakódok bevezetése

A korábbi adatszolgáltatási tapasztalatokból adódóan mind a technikai és blokkoló hibaüzenetek, mind pedig a figyelmeztetések köre módosult az Online Számla oldaláról. Ezen kívül teljesen új technikai üzenetek is kerültek beépítésre (warn), amellyel a NAV a hibás adózói számlázási gyakorlatok számát szeretné csökkenteni. Szoftverhasználati szempontból ezen módosításokból annyi érzékelhető, hogy a szükséges esetekben a program figyelmeztetést küld, ha úgy érzékeli, hogy a számla nem a NAV elvárásai esetén került kiállításra. Ilyen például a negatív végösszegű bizonylatok rögzítése esetén felugró üzenet, amelyről részletesen a következő pontban olvashat.

Negatív végösszegű számla esetén figyelmeztetés

Az Online Számla adatszolgáltatás 2.0 verzióban bevezetésre került, hogy amennyiben egy „eredeti” számlán (tehát nem sztornó, vagy módosító / számlával egy tekintet alá eső okirat) negatív nettó összeg szerepel, azt hibás adatszolgáltatásként jelölve küldi vissza az adóhatóság feldolgozó rendszere.

A köznyelvben a visszáru kifejezést általában két esetre alkalmazzák:

  1. abban az esetben, amikor hibás teljesítés vagy más ok miatt az eredeti szerződés részben vagy egészben meghiúsul és ennek következményeként a termékek egy része vagy egésze visszakerül az eladóhoz;
  2. egy visszavásárlási jogra épülő értékesítési konstrukció esetében, amelynél az eredeti vevő jogosult a szerződésben meghatározott időn belül arra, hogy a megvásárolt terméket visszaküldhesse, és a teljes vételárat visszatérítik számára (azaz a szerződés nem hiúsult meg).

Abban az esetben, ha a felek által kötött szerződés szerint a vevőnek lehetősége van a megvásárolt termék visszaküldésére és ehhez kapcsolódóan a vételárat visszatérítik számára, el kell dönteni, hogy a visszavétel egy önálló új ügylet keretében valósul-e meg, vagy a teljesítés meghiúsulásáról van szó. Az első esetben állíthat ki a vevő a visszaküldendő termékről számlát az eladó felé, aki a terméket visszavásárolja. A második eset például a szavatossági vagy jótállási igény, meghibásodás miatti visszaküldés, stb lehet, ilyenkor számlával egy tekintet alá eső okirattal kell lemódosítani az eredeti bizonylatot, vagy ha az ügylet teljes egészében meghiúsult, úgy az eladónak érvénytelenítő számlát kell kiállítania.

Forrás: https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/altalnos_forgalmi_ado_2008_elott/visszaru.html

Negatív végösszegű bizonylatok esetén a feldolgozó rendszer az alábbi hibát jelöli meg az adatszolgáltatásban:

Negatív értékű számla esetén NAV hiba

A NAV álláspontja szerint ezekben az esetekben az „úgy szoktuk” elve jogszabályi követelményekbe ütközik. Márpedig az adóhivatal oldaláról nem a gyakorlat („így szoktuk”) megközelítéséből folytatják a vizsgálatokat / validációkat, hanem a jogszabályi oldalról. Az áfatörvény a számlát, mint termék- vagy szolgáltatás értékesítés alapbizonylataként kezeli. Amennyiben egyszeri értékesítésről beszélünk, akkor nagyon nehéz értelmezni azt, hogy egy gazdasági tevékenységet végző entitás valamilyen terméket vagy szolgáltatást úgy értékesít, hogy még fizet is érte (persze a jogszabály nem zárja ki az logikátlan adózói tevékenységet). A negatív számlák ezért szinte minden esetben valaminek a következménye, és nem önállóan álló dokumentumok!

A számlázó programnak alapvetően a jogszerű számla kiállítási szabályokat kell támogatnia, ugyanakkor a felhasználó ezt a keretet átlépheti.

Forrás: https://github.com/nav-gov-hu/Online-Invoice/issues/137

A fentiek értelmében nem került kivezetésre programjainkból a negatív tételsorok önálló hozzáadási lehetősége, valamint a visszáru funkció sem. Annak érdekében viszont, hogy Ügyfeleink tájékoztatást kapjanak a helytelen számlázási gyakorlatukról, a szoftver bizonylat mentésekor, illetve a visszáru tétel hozzáadásakor figyelmeztetést küld.

Negatív végösszegű számlánál figyelmeztető üzenet

Az „Igen” gombra kattintva a számla mentése után végbemegy az adatszolgáltatás, melynek végeredménye „Hibás” lesz (az adatszolgáltatási kötelezettség megtörtént). A „Nem” gombra kattintva a bizonylat szerkesztése tovább folytatható.

Amennyiben a „Ne jelenjen meg újra” opció bekapcsolásra kerül, úgy a bizonylat mentése után az adott felhasználót már nem fogja többször figyelmeztetni a program.

Offline kimenő számlaimporter modul esetén a szoftver szintén figyelmeztetést küld.

Helyesbítő, illetve sztornó bizonylatok esetén a figyelmeztetés nem jön fel. Ilyenkor az áfa törvénynek megfelelően elfogadott a negatív érték, valamint a NAV is befogadja és sikeresnek jelöli az adatszolgáltatásokat.

Az alábbi linken példákon keresztül próbáljuk bemutatni, hogy mi lenne az elvárt számlázási metódus,  egy elszámoló számla, egy előleg túlfizetés, vagy akár göngyöleg kezelés esetén.

Számla letöltés szinkron folyamatban negatív értékű bizonylatok kezelése

Számla letöltési folyamat közben nem szükséges az Ügyvitel szoftvernek futnia, így negatív értékű bizonylat esetén nem volt megoldható a tájékoztató üzenetes formátum. A Karbantartás / Beállítások / Webáruház beállítások menüpontba került egy új jelölő: „Negatív értékű kimenő számlák szinkronizálása

Bejelölt állapotban a feldolgozás működése ekvivalens a korábbival. Amennyiben nincs bejelölve és mégis negatív végösszegű számla értékezik, akkor annak rögzítése nem történik meg és hibabejegyzés generálódik a log fájlba.

Számla szinkronban negatív összeg kezelése

Új hibakódok bevezetése

A NAV által korábban bevezetett végponti ellenőrzések kiegészítésre kerültek, ami azt vonta magával, hogy a válaszként küldött üzenetek / hibakódok köre is bővült. Az adatszolgáltatások listáján jelenítjük meg, amennyiben valamelyik érvényesült az adott bizonylatra.

Alkalmazott árfolyam kötelezőség

Az új adatszolgáltatási XML struktúrában kötelezően elvárt elem az átváltási árfolyam abban az esetben is, ha egy Forintos számláról történik beküldés. Amennyiben az Ügyvitel program alapdevizája forint, természetesen az 1/1 árfolyam automatikusan kitöltésre / beküldésre kerül, így Önnek nincs egyéb teendője. Devizás bizonylat esetén továbbra is a program által bekért / bizonylaton alkalmazott árfolyam kerül továbbításra a NAV rendszere felé.

Titkosítási algoritmus cseréje

Az SHA-512 hash algoritmust az SHA3-512 algoritmusra kellett cserélni a requestSignature számítása során. Ezzel biztosította a NAV a biztonságosabb kommunikációt a rendszerek között.

Átszervezések, összevonások a beküldésre kerülő XML fájlban

A korábbi 1.0 és 1.1-es adatszolgáltatás rendszerekben alkalmazott struktúra ismételten átalakításra került a NAV által, mert továbbra sem volt megfelelő az igényeik teljes körű kiszolgálására. Az előző ponthoz hasonlóan ez az átalakítás is úgy épült be szoftvereinkbe, hogy nincs kihatással a korábbi működésre, így nincs vele egyéb teendője Ügyfeleinknek.