Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató: 2020. február 27.

Kulcs-Ügyvitel frissítés

Verziószám: 20.02.1139.8834

Megjelenési dátum: 2020. február 27.

Frissítve: 2020. március 05.

Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – Általános információk»
ÚJ! – Véglegesített EKÁER bejelentések utólagos korrekciója»
ÚJ! – Új validációk az EKÁER-ben»
ÚJ! – Figyelmeztetés gyanús értékekre EKÁER lapon»
ÚJ! – Fel -és lerakodási dátumok kezelése»
ÚJ! – Felrakodás dátumára való ellenőrzés EKÁER bejelentés lezárásakor»
ÚJ! – Szállítás oka mező beállíthatóságának változása»
ÚJ! – További strukturális módosulások a bejelentésben»

Általános információk

2020. március 1-jével, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2020. január 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében változik az EKÁER-bejelentésekre vonatkozó szabályozás. A március 1. után, adózó által véglegesített import és belföldi bejelentések bizonyos adatai utólagosan módosíthatóvá válnak. A lezárt EKÁER-bejelentések utólagos módosítására egyrészt az EKÁER bejelentő felületén, másrészt XML-feltöltés és interfészkapcsolat esetén is lehetséges, amennyiben feltelepíti aktuális verziónkat.

Javasoljuk, hogy mielőbb gondoskodjon a verziófrissítésről!

Véglegesített EKÁER bejelentések utólagos korrekciója

Az általános információk részben említett módosító rendelet értelmében a március 1. után, adózó által véglegesített import és belföldi bejelentések bizonyos adatai utólagosan módosíthatóvá válnak:

  • Gépjármű rendszáma
  • Vontatmány rendszáma
  • Termék(ek) értéke
  • Termék(ek) súlya

Fontos, hogy véglegesített EKÁER bejelentés csak a lezárást követő 3 munkanapon belül lehetséges (egyetlen alkalommal) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113/B. § pontjai szerinti pótlék köteles. A pótlék összege és esedékessége a NAV által visszaküldésre kerül (módosított adatonként 5000.- HUF), amelyről üzenetben tájékoztatunk, illetve később az EKÁER pótlékok listáján meg is tekinthető.

Ahhoz, hogy az utólagos korrigálás funkció elérhetővé váljon, az aktuális verzió telepítésén kívül nincs több teendője szoftverünkkel. Fontos viszont, hogy a rendszerbeállításokban megadható EKÁER felhasználónak rendelkeznie kell a megfelelő jogosultsággal. Ez az EKÁER oldalán tehető meg (további részletek az EKÁER oldalon, illetve a NAV információs vonalán).

Amennyiben egy bejelentés véglegesítési dátuma 2020.03.01-et meghaladó, úgy az EKÁER lapot megnyitva megjelenik az új funkciót indító gomb, illetve a módosítható értékek külön kiemelésre kerültek.

EKÁER korrekció indítása

Az árulista tételeire ugyanez érvényes:

Súly és ár korrekciója

Továbbra is meg kell adni az okot minden módosításkor, ami szintén beküldésre kerül.

Minden korrekció beküldésekor egy üzenet emlékeztet a további teendőkről.

Beküldés korrekcióra - megerősítő kéréds

Pótlék üzenet

Annak érdekében, hogy az esetlegesen kiszabott pótlékok karbantartása végett ne kelljen minden esetben az EKÁER rendszerbe is külön belépnie, létrehoztunk egy új listát, ahol a különböző bejelentésekhez tartozó pótlékokat adminisztráljuk a NAV-tól visszakapott adatok alapján. A lekérdezés a Szállítmányozás menüpont „Pótlékok” részében található.

EKÁER pótlékok listája 1

A pótlék lista csak adminisztratív jellegű, tehát konkrét banki utalás nem indítható belőle! Annak érdekében, hogy a már teljesített hátralékokat meg lehessen különböztetni, bekerült egy kiegyenlítés funkció. Ennek hatására bekérünk egy kiegyenlítési dátumot, majd a „Befizetve” oszlop értéke átáll igenre, illetve a kiegyenlítés dátuma is visszaíródik.

EKÁER pótlékok listáján kiegyenlítés

A kiegyenlítések nem törölhetők, illetve nincs lehetőség részkiegyenlítésre.

A pótlékok az EKÁER tételek listáján is megjelennek, illetve új elemként a véglegesítés dátuma is bekerült a rendszerbe.

EKÁER listán kiegyenlítettség mutatása

Amennyiben a pótlék kiegyenlítésre kerül, akkor az EKÁER listán a kiszabott pótlék összege „eltűnik”. Ez azért praktikus, mert feltételes listaformázással így elérhető, hogy azon sorok, ahol díjfizetési kötelezettség van, meg legyenek jelölve, például egy eltérő színezéssel. Ehhez nem kell mást tenni, mint szokásos módon előhívni a listanézet beállításokat és felparaméterezni, hogy milyen formázással szeretnénk megjeleníteni ezeket a sorokat.

EKÁER lista formázása 1

A hozzáad gombra kattintva adja meg a következő paramétert: ([Kiszabott pótlék(ok) összege] > 0)

EKÁER lista formázása 2

Ezután az EKÁER listán minden olyan elem piros háttérrel jelenik meg, ahol kiegyenlítetlen pótdíj kapcsolódik a bejelentéshez.

EKÁER lista formázása 3

Természetesen, ha például csak a 10.000 Ft-nál magasabb összegű pótlékokat szeretné megjeleníteni, erre is van lehetőség: A fenti feltételben ezt az összeget kell megadni.

Új validációk az EKÁER-ben

Inaktív országkódok tiltása – Új bejelentés létrehozásakor az alább felsorolt országok közül választhatunk elemet, illetve az adott országnak aktív státuszban is kell lennie (azaz Európai Uniós tagállam)

EKÁER-en használható országok listája kóddal

Amennyiben nem a fenti országkódok valamelyike van beállítva címadatként, a következő üzenettel leáll a bejelentési folyamat:

Érvénytelen országkód

Külföldi adószám validációk

1. Ha a szállítás iránya „Belföldről közösségbe”, akkor a vevőnél szereplő közösségi adószám első két betűje szerint összehasonlítás történik az ország kódjával

2. Ha a szállítás iránya „Közösségből belföldre”, akkor a szállítónál szereplő közösségi adószám első két betűje szerinti összehasonlítás történik az ország kódjával

A fenti esetekben a megfelelő közösségi adószám javítása szükséges, addig az EKÁER bejelentés nem tehető meg.

Hibás címzetti közösségi adószám

Hibás feladói közösségi adószám

A közösségi adószámok a NAV ajánlása alapján az alábbi linken érhetők el!

Belföldi irányítószám-validáció

A magyar fel-és lerakodási címekben használható településneveket az irányítószámhoz tartozó “irányítószám törzsadatok” alapján kell kiválasztani. Amennyiben ettől eltérő irányítószám + településnév kerül megküldésre az EKÁER bejelentésben, akkor az alábbi válaszüzenetet küldi a NAV, de a bejelentés ettől függetlenül megtörténik:

Irányítószám_város pár validációja

A belföldön használatos irányítószám – város párosítások a NAV ajánlása alapján az alábbi linken érhetők el!

Figyelmeztetés „gyanús” értékekre EKÁER lapon

Abban az esetben, hogy ha egy EKÁER bejelentésben túlzottan alacsony, vagy épp ellenkezőleg, irreálisan magas értékek szerepelnek, akkor a bejelentő lap elküldésekor (EKÁER szám igényléskor, módosításkor, de akár véglegesítés esetén is) a NAV válaszüzenetben figyelmeztet, melyet a programunk is visszaad. Fontos, hogy az üzenet csak egy informatív jellegű figyelmeztetés, semmilyen kihatással nincs a bejelentésen éppen végzett műveletre!

Az ellenőrzött értékek köre: a bizonylat összsúlya és összértéke

Túl alacsony értékek esetén

Fordított esetben:

Túl magas értékek esetén

Fel -és lerakodási dátumok kezelése

Import, vagy belföldi bejelentés létrehozása esetén változott a lerakodás időpontja mező kitölthetősége. Egészen a lezárásig nem adható meg, ami úgy került megvalósításra, hogy bejelentéskor teljesen letiltottuk a mező megadhatóságát:

Letiltott kirakodási dátum

Az EKÁER módosítása esetén sem kitölthető, ilyenkor az alábbi üzenetet küldi a program:

Kirakodás dátuma nem adható meg

FONTOS, hogy a bejelentés véglegesítése előtt viszont kötelező megadni! Amíg nem kerül kitöltésre, az alábbi üzenettel nem lezárható az EKÁER:

Kirakodás dátuma kötelező

 

Felrakodás dátumára való ellenőrzés EKÁER bejelentés lezárásakor

Bár a NAV 2.0 EKÁER rendszere nem végez ellenőrzést arra, hogy egy véglegesített EKÁER bejelentésben meg lett-e adva a felrakodás dátuma, mi úgy gondoltuk, hogy kevesebb hibázásra ad lehetőséget, ha erre figyelmeztetjük Ügyfeleinket. Ennek érdekében beépítésre került egy új üzenet, amit szigorúan csak abban az esetben küld a szoftver, ha éppen véglegesítés történik, felrakodási dátum nélkül.

Ellenőrzés felrakodási dátumra

Mivel a NAV nem végez ellenőrzést, ezért az „Igen” gombot választva meghagytuk a lehetőséget és megtörténhet a bejelentés.

Szállítás oka mező beállíthatóságának változása

A NAV új validációt vezetett be a szállítás oka mezőre is. Az új, vagy meglévő belföld-belföld irányú bejelentésekben csak „Termék értékesítés / beszerzés” lehet a fuvar oka.

Ezt programunkban úgy valósítottuk meg, hogy egyáltalán ne adjunk hibázásra lehetőséget. Amennyiben az áruforgalom iránya belföld – belföld, akkor a szállítás oka csak beszerzés vagy értékesítés lehet. Így a mező választhatóságát le is tiltottuk.

Letiltott szállítási ok

További strukturális módosulások a bejelentésben

Több olyan adat is megváltozott, melynek kezelésével kapcsolatban felhasználói szempontból nincs teendő, viszont az API zavartalan működéséhez implementálnunk kellett:

1. A tagállami irányítószám mezők 7 karakterről 10 karakter hosszra bővültek

2. Kötelező az EKÁER api verziószámának beküldése