Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató: 2019. június 26.

Kulcs-Ügyvitel frissítés

Verziószám: 19.06.1131.8515

Megjelenési dátum: 2019. június 26.

Frissítve: 2019. július 03.

Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – Kulcs-Könyvelés / Kulcs-Házipénztár adatátadás
ÚJ! – Munkalapból díjbekérő készítése»
ÚJ! – Webáruház szinkron – ügyfelek letöltése
ÚJ! – Raiffeisen (CAM) bankszámla kivonat importálás»
ÚJ! – Leltáríven mennyiségi egység és cikkszám megjelenítése»
ÚJ! – Ügyfél / Termék törlésekor hivatkozások törlése»
ÚJ! – „Kipontozási” dátum beállítási lehetősége»
ÚJ! – Folyamatos teljesítés, ha az esedékesség a bizonylat keltéhez van állítva»

Kulcs-Könyvelés / Kulcs-Házipénztár adatátadás

A legújabb szoftver verzióban elérhető az adatátadás lehetősége a Kulcs-Könyvelésből a Házi-Prémium (Ügyvitel-Prémium) felé. Amennyiben a Könyvelő programban történik a házipénztár vezetése, az adatok egy CSV típusú fájlon keresztül átadhatóvá váltak, amit a Házi Prémium fogadni tud. A fájl exportálásáról az alábbi linken részletesebb leírás található.

A Könyvelő programtól kapott CSV fájlt a Karbantartás / Adatok importálása / Házipénztár tételek importálása menüponton belül lehet beolvasni.

Házipénztár import menüpont

Fontos, hogy csak azonos alapdeviza esetén lehetséges az adatátadás. Az import során a program azt is figyeli, hogy azonosak legyenek a pénztárak devizái, a pénzkészlet számítási módszerük, valamint „nem szigorú” pénztárvezetésű a cél „tömb” beállítása. A felületen csak azokat jeleníti meg választhatóként, amelyek a fenti feltételeknek megfelelnek. A „Cél” pénztár beállítása minden esetben kötelező! A szerkesztés engedélyezése gomb csak ekkor válik aktívvá.

Házipénztár import ablak

Amennyiben csak a házipénztár bizonylatokra van szükségünk és a Házi-Prémium (Ügyvitel-Prémium) programban nem szeretnénk külön megjeleníteni a főkönyvi számokat és az áfához tartozó adatokat, akkor beolvasás során a program üzenetet küld, hogy a fogadott fájlban szerepelnek áfás tételek, de a Házi Prémiumban nem szerepel áfás beállítás.

áfa könyvelés figyelmeztetés

Itt az Igen opcióval tovább tudunk haladni és szintén a fenti adategyeztető ablak érkezik, amiben a következő adatokat kell egyeztetni a megfelelő adatátadás érdekében a Szerkesztés engedélyezése opciókiválasztása után:

  • Ügyfél
  • Jogcím

Természetesen a további adatok is egyeztethetők, azonban az Ügyfél és jogcím megadása nélkül nem valósítható meg az import, minden esetben kötelező a beállításuk a helyes rögzítés érdekében.

Azok a mezők, amelyekhez adategyeztetés tartozik, az alábbi megjelöléssel szerepelnek a táblázatban: (*)

Egyeztetendő adatok 1

A jogcím megadása történhet csoportos kijelölésből is az azonos feltételek alapján készítendő pénztárbizonylatok esetén. Ehhez a többszörös kijelölésben jobb gomb lenyomásának hatására feljövő menüben a „Jogcím megadása” gombot kell választani.
Amennyiben a Házi-Prémium programban szeretnénk áfásan is megjeleníteni a pénztárbizonylatokat, illetve a főkönyvi számokkal is feltölteni a pénztárbizonylatot, akkor a beolvasás előtt a következő beállításra van szükség:

A Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások/Egyéb menüpontban az Áfás könyvelés pénztárnaplóba opciót be kell jelölni.

Áfás könyvelés pénztárba

A beállítás után szükséges, hogy paraméterezzük az áfakulcsokat és a jogcímeket is.

Áfakulcsok paraméterezése:

A Karbantartás/Törzsadatok/Pénzügy/Áfa kulcs menüponton belül adható meg az egyes áfakulcsokhoz áfa-kódok melyek beállításával lehet egyszerű és gyors a beolvasás.

Az áfakódokhoz létrehozhatunk levonható és fizetendő áfa-kódokat. Az utolsó oszlopban megadható a Kulcs-Könyvelés azonosító, ami egyértelműen azonosítja a Könyvelésből érkező áfa-kulcsot.

Pl.: 27%-os áfakulcsnál:

áfa paraméterezés

Jogcímek paraméterezése

Azokhoz a jogcímekhez, amelyekhez nem tartozik áfa, azokat áfa-kód nélkül kell beállítani. Amennyiben viszont egy jogcímhez tartozik áfa rész is, azoknál a jogcímeknél kötelező az áfa-kód megadása:

jogcím paraméterezés

Az importálás során a program figyeli, hogy áfás tétel érkezése esetén csak áfás jogcím állítható be a tételhez. Amennyiben ez hiányzik, a jogcím nem kiválasztható a listából. Ez igaz „fordított esetben” is, tehát ha nem áfás a tétel, akkor olyan jogcím, amihez áfa kód van beállítva, nem választható.

A pénztárbizonylatok listája kiegészítésre került két új oszloppal:

pbiz lista új elemek

Az „Érkezett tétel” tulajdonság mondja meg, hogy az adott bizonylat import által került a rendszerbe. Csoportosítani lehet rá a listát, szűrési feltételként nem került beépítésre (pénzügyi jelentősége nincs).

A „Fájl név” mezőben tárolódik, hogy az importálandó fájl milyen elérési útvonalon keresztül lett rögzítve.

Minden, a könyvelésből kinyert állomány egyedi azonosítóval rendelkezik, melyet a szoftver importáláskor eltárol, megakadályozva ezzel a téves duplikátumok rögzülését. Ha olyan fájl kerülne beolvasásra, ami korábban már megtörtént, az alábbi tiltó üzenetet jön:

import_tiltása

Az importtal rögzült pénztárbizonylatok nem kerülnek be ismételten a főkönyvi feladásba, elkerülve ezzel az ottani duplikációt.

Munkalapból díjbekérő készítése

Szerviz modul megléte esetén, a munkalapokból közvetlenül készíthetővé vált díjbekérő bizonylat az ügyfél részére.

munakalpból díjbekérő

A díjbekérőre a munkalap minden tétele átmozgatásra kerül, méghozzá úgy, hogy ebben az állapotban már nem adható hozzá, nem törölhető, nem módosíthatók egyéb adatai sem (például mennyiség, ár, kedvezmény stb.)

díjbekérő tételszerkesztő

Rögzítés után a munkalap „Kapcsolódó bizonylatok” fülén ellenőrizhető milyen bizonylatok kapcsolódnak hozzá:

Kapcsolódó bizonylat grid

Amennyiben díjbekérő készült egy munkalapból, azon sem módosíthatók a tételek, illetve megszűnik a közvetlen számlázási lehetősége (nem jelenik meg a számlázás ikon). Innentől tehát csak a díjbekérőből készíthető el a végszámla.

Fontos, hogy számlázni csak azon díjbekérőket lehet, aminek a forrás bizonylaton lévő termékeinek készletkezelési szintje átállításra került „Nincs művelet”-ről „Készletmozgás”-ra. Abban az esetben, ha úgy indítjuk el a számlázást, hogy még legalább egy olyan termék van, aminek a készletkezelési szintje nincs átállítva, addig a program tiltja a számla kiállítását az alábbi figyelmeztető üzenettel:

díjbekérő mentés figyelmeztetés

Az összes munkalap tétel készletmozgatásra állítása után elindítható a számla kiállítása:

munkalap-díjbekérő-számla

Bizonylatkapcsolattal átörökített egyéb adatok

A Felső, alsó, -és tételes megjegyzések a díjbekérőre úgy kerülnek át, hogy minden esetben ezek érvényesülnek. Például, ha be van állítva a díjbekérőre egy alapértelmezett megjegyzés, akkor, ha munkalap kapcsolatból készül a bizonylat, mindenképp a forráson megadott értékek kerülnek érvényesítésre. A díjbekérőből készülő számla esetén szintén ugyanez érvényes, tehát a megfelelő megjegyzést célszerű már a munkalapon megadni.

Gyáriszám, LOT, szavatosság, szín -és méret adatok: a munkalapból készített díjbekérőre első körben nem öröklődnek. A díjbekérőből készült számlán már megjelennek. Erre a helyes készletmozgás kezelése miatt van szükség.

Webáruház szinkron – ügyfelek letöltése

„Dobozos” webáruház szinkron esetén amennyiben a beregisztrált ügyfél rosszul adta meg az országot és ez nem lett korrigálva (törzsadatként rögzítés manuálisan a szoftverben, vagy webes oldalról), nem történt meg az adott partner szinkronizációja.

Ez módosításra került, méghozzá úgy, hogy amennyiben nem azonosítható ország érkezik az Ügyvitel szoftver felé, akkor vagy a Karbantartás / Rendszer beállítások / Ország menüben megadott alapértelmezett ország rögzül az új ügyfélhez, vagy ha ez sincs kitöltve, akkor minden esetben Magyarország.Ország rendszerbeállítás

A fenti működés számlázási és szállítási címekre is érvényes.

Például, ha partnere országként „ABCD1234”-et adott meg a webes rendelés feladásakor és alapértelmezett ország nincs a szoftverben beállítva, akkor a vevő törzsbe már át fog szinkronizálódni, de a címhez tartozó ország Magyarország lesz.

Raiffeisen (CAM) bankszámla kivonat importálás

Az új import funkció a Pénzügy / Bankbizonylat / Import helyre került a következő ábra szerint

Rafi_import

A fejlesztés az alábbi linken található állomány struktúra alapján történt. A nem ennek megfelelően strukturált bankkivonat import fájlokat a szoftver továbbra sem tudja feldolgozni.

Leltáríven mennyiségi egység és cikkszám megjelenítése

A leltárívek részletező listája kiegészítésre kerültek két új adattal:

  • Cikkszám
  • Mennyiség egység (valamint kiszerelés modul esetén a másodlagos mennyiség egysége)

Leltár új mezőkkel

Az új mezők a leltárív nyomtatásában is megjelennek.

Ügyfél / Termék törlésekor hivatkozások törlése

Amennyiben törlésre kerül egy ügyfél, vagy termék a törzsből, a hozzá beállított kategória hivatkozás, illetve főkönyvi szám is törlésre kerül. Fontos, hogy nem maga a kategória, hanem csak a hivatkozás törlődik!

Erre azért van szükség, hogy ha például egy kategória egy olyan termékre vonatkozik, ami már törölve lett a rendszerből, magát a kategóriát is ki lehessen törölni. Korábban a szoftver ezt nem engedte, mivel létezett a hivatkozás a törölt elemre.

Ha a lomtárból ezután visszaállításra kerül egy elem, újra be kell hozzá állítani a megfelelő kategóriát, főkönyvi számot.

„Kipontozási” dátum beállítási lehetősége

Az új verzióban megvalósításra került a lehetőség, hogy házipénztár, vagy -bankbizonylattal történő kiegyenlítés esetén az összepontozás dátumának mit állítson be a szoftver. Ennek a főkönyvi feladásnál van jelentősége.

A beállítás a Karbantartás / Rendszer beállítások / Házipénztár és bank menüponton belül található.

Összepontozás dátuma

Korábban a program fixen az aktuális dátum alapján állította be a kipontozást, így meglévő adatbázisok esetén ez maradt az alapértelmezett. Célszerű azonban ezt átállítani az „Összepontozó bizonylat dátuma” opcióra. Hivatalosan a pénzügyi bizonylat kiállításakor történik meg a kiegyenlítés, így a kipontozás ugyanerre történő beállítása is javallott.

Folyamatos teljesítés, ha az esedékesség a bizonylat keltéhez van állítva

Ügyfeleink kérésére kiegészítettük a fizetési módhoz tartozó „Teljesítés és az esedékesség dátuma egyezzen meg” beállítást.

A korábbi működés szerint, ha a „Teljesítés és az esedékesség dátuma egyezzen meg” opció be van kapcsolva, akkor nem lehetett megadni a fizetési határidőt a fizetési módoknál és egyedi fizetési határidő beállítások mellett is mindig megegyezett a teljesítés és az esedékesség dátuma.

Az új működés szerint, amennyiben a Rendszerbeállításokban az Esedékesség figyelése opció a bizonylat keltéhez van beállítva és be van kapcsolva a „Teljesítés és az esedékesség dátuma egyezzen meg” opció, akkor figyeljük a fizetési módhoz, vagy az ügyfélhez beállított fizetési határidőt.