Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató: 2018. június 21.

Kulcs-Ügyvitel frissítés

Verziószám: 18.20.1121.8119

Megjelenési dátum: 2018. június 21.

Frissítve: 2018. július 06.

 Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – NAV Online Számla adatszolgáltatás»
ÚJ! – Partner adószám ellenőrzés»

NAV Online Számla adatszolgáltatás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellékletének 2018. július 1-től hatályos 6. és 13. pontja szerint:

6. Az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon számlánként adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít. Szintén külön jogszabályban meghatározott módon kell elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100 000 forintot a számlában áthárított adó.

A fentiek értelmében a számlázó programnak olyan beépített, automatikus funkcióval kell rendelkeznie, amely segítségével a megadott feltételek mellett kiállított számlákról azonnali adatot képes szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség fő szabály szerint a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított olyan számlákra terjed ki, amelyekben 100 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított áfa van. A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás a 2018. július 1.-től kiállított számlák esetén azonnal megtörténik szoftvereinkben, méghozzá emberi beavatkozás nélkül. Ennek előfeltétele, hogy meg legyen adva az Online Számla rendszerhez tartozó technikai felhasználó, stabil internetkapcsolat, valamint megfelelő hardver -és szoftver környezet.

A beüzemelésről és a rendszer működéséről részletes leírás az alábbi linken érhető el.

Fontos! Ahhoz, hogy a 2018. július 1-től kiállított számláira biztosítani tudjuk a megfelelő adatküldést, mindenképpen szükséges a 2018. júniusi programfrissítés telepítése (Verziószám: 18.20.1121.8091.)!

Partner adószám ellenőrzés

Az ügyfelek adatlapján (Ügyfélkezelés / Ügyfelek menüpont) beépítésre került egy új opció, amellyel lekérdezhetővé vált, hogy a megadott adószám érvényes-e.

Ügyfél adószám ellenőrzés

Az új funkció megvalósításával próbáljuk segíteni Ügyfeleinket, hogy biztosan helyes adószámmal állítsák ki bizonylataikat. Az Online Számla rendszer innentől minden olyan számlát hibásként küld vissza, ahol nem valós adószám lett megadva -> sztornózás szükséges, ami többletmunkát eredményezhet. Ezen kívül az ügyfél rögzítési folyamatot is meggyorsítja. A fenti ábrán látható, hogy az ügyféladatlap frissítését is felajánlja a szoftver, hatására rögzítésre kerülnek:

  • Cégnév
  • Központi cím

Használatba vételéhez meg kell adni a Rendszerbeállításokban felvihető technikai felhasználót, mellyel a kapcsolat kiépíthető az Online Számla rendszerrel.