Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Ügyviteli kifejezések, fogalmak

Azok, akik most csöppentek az üzleti életbe, rengeteg ismeretlen kifejezéssel találkozhatnak. Ebben a bejegyzésben ezek közül emelünk ki néhányat, hogy programunkat minél átfogóbban megismerje és ne tévedjen el az útvesztőben.

Analitikus nyilvántartás

Az analitikus nyilvántartás a gazdasági események részletes dokumentálását foglalja magában. Részletes, nem csak értékben kifejezett információt biztosít.  Az analitikus könyvelés adatai feladás útján kerülhetnek a főkönyvi könyvelésbe, ezzel is biztosítva az egyezőséget a két nyilvántartás között.

AP szám

Az AP szám a pénztárgépek egyedi azonosító száma. Ez a szám minden pénztárgép esetén más, nem lehet két megegyező AP szám. A 9 jegyű szám első 3 számjegye a pénztárgép típus azonosítója, a többi 6 számjegy pedig a kassza egyedi azonosítója.

Árajánlat

Az értékesítési folyamathoz kapcsolódó bizonylat típus. Kiállítása – a Kulcs-Ügyvitel programban – nincs hatással a készletmennyiségre és a kintlevőségek összegére. Jellemző paramétere az érvényességi idő.

Árrés

Az árrés az nettó eladási és a – kiválasztott készletérték számítási módszer szerint meghatározott – beszerzési ár különbözete.

Bizonylat

A bizonylatnak hitelt érdemlően kell igazolnia a gazdasági események megtörténtét, hatásuk értékét, azok mennyiségi és minőségi adatait.

A bizonylatok a Kulcs-Ügyvitelben fejléc- és tételadatokból állnak (ügyletben szereplő cégek adatai, termék adatok, árak és mennyiségek, egyéb szállítási és fizetési feltételek).

CRM (Customer Relationship Management)

A CRM, az ügyfélkapcsolatok kezelésének összessége. Ide tartozik minden olyan folyamat és adat kezelése és karbantartása, mely egy cég meglévő és potenciális partnereivel kapcsolatos.

Főkönyvi nyilvántartás

Az analitikus nyilvántartás által feladott adatok alapján készül. Értékben tartalmazza a gazdasági eseményeket. A vállalkozás eszközeinek, forrásainak értékéről, a gazdálkodás eredményéről ad információt.

Készletgazdálkodás

A készletgazdálkodás feladata, hogy a megfelelő termék, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő kísérő információkkal ellátva, a megfelelő helyen rendelkezésre álljon.

Leltár

Leltár minden olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és a források egy-egy csoportjának a valóságban fellelhető állományát meghatározott napra (fordulónapra) vonatkoztatva, ellenőrizhető módon tartalmazza.

Operációs rendszer

Az operációs rendszer (OS, operating system) a számítógépeknek az az alapprogramja, amely közvetlenül kezeli a hardvert, és egységes környezetet nyújt a számítógépen futó programoknak, alkalmazásoknak (például ügyviteli szoftver, szövegszerkesztő, stb.).

Számviteli politika

Meghatározza, szabályozza, hogy egy vállalkozás a számviteli törvény alapján milyen folyamatokat, szabályozásokat alkalmaz a számviteli feladatai ellátása során.

Ügyvitel

Az ügyvitel egy gazdálkodó egység belső ügyeinek és más szervezetekkel, személyekkel kapcsolatos tevékenységének folyamata.

– igazodik a gazdálkodó egység napi munkájához,

– egységes követelmények szerint dokumentálja a vállalkozás tevékenységét,

– minden munkafázist egy-egy ügyviteli lépés követ,

– alkalmas a munkafolyamatok irányítására és ellenőrzésére,

– biztosítja az információáramlást a vezetők és a beosztottak, a külső szervek, hivatalok és természetes személyek között.

Az ügyviteli területek összefüggései (A Főkönyvi nyilvántartás és az Analitikus nyilvántartások kapcsolata)

Vevői rendelés

Az értékesítési folyamathoz kapcsolódó bizonylat típus. Kiállítása hatással van a szabad készlet mennyiségre azzal, hogy a rendelésen szereplő mennyiségeket foglalt készletté teszi, de nincs hatással a kintlevőségek összegére.