Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató – 2014. július 4.

Megjelenési dátum: 2014. július 4.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – Törvényi változások »
ÚJ! – Alapértelmezett raktár beállítás gyártott termékeknél »
ÚJ! – Megjelenítendő terméknév módosítási lehetősége bizonylatkapcsolat esetén »
ÚJ! – Project összesítő »
ÚJ! – Tételesen megadható Intrastat adatok »
ÚJ! – Terméknél új lehetőség: Gyártás és Szétszerelés esetén árszámítás »
ÚJ! – Receptúrás termék összetevői is visszáruzhatók »
ÚJ! – Bizonylatok kiállítása dokumentum sablonnal »
ÚJ! – Raktárankénti Minimális / optimális /maximális mennyiség beállíthatósága »
ÚJ! – Fizetési felszólítás lista- Etikett és Boríték készítés »
ÚJ! – Több kép kezelésének lehetősége »
ÚJ! – Folyamatban lévő webáruház fejlesztés »
ÚJ! – Automatikus ügyfélkód és termékkód generálás »

 

Törvényi változások

VTSZ szám helyett KN kód alkalmazása szállítólevél és számla bizonylaton

A Magyar Közlöny 199/2013. számában megjelent és 2013. november 29-én kihirdetett – az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló – 2013. évi CC. törvényben foglaltak szerint a jövedéki szabályozás 2014. július 1-től a fentiek szerinti, a Jöt. 7. § 9. pontjában meghatározott, rögzített időállapotú mellett a Jöt. 7. § 9/A. pontjában meghatározott, ún. „mindenkor hatályos Kombinált Nómenklatúra”  szerint megállapított áruazonosító számokat (továbbiakban: KN-kód) is alkalmazza.

Bővebb tájékoztatás: 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról

24/1995 PM rendelet helyett 23/2014 NGM rendelet

2014. július 1-jén hatályba lépett a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet.

Bővebb tájékoztatás: 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

Alapértelmezett raktár beállítás gyártott termékeknél

A továbbiakban a gyártásos termék összetevőinél megadható alapértelmezett raktár, melyet gyártás bizonylaton automatikusan felajánl a program.

Megjelenítendő terméknév módosítási lehetősége bizonylatkapcsolat esetén

A továbbiakban lehetőség nyílik a megjelenő terméknév módosítására abban az esetben is ha az adott bizonylat egy másik forrásbizonylatból készül.

Project összesítő

Az összesítő mező segítségével azonnal képet kaphat a Projectek aktuális állásáról.

Tételesen megadható Intrastat adatok

Legfrissebb verziónktól kezdve lehetőség nyílik az Intrastat adatok tételes megadásra, mellyel megoldhatóvá válik az azonos szállítmánnyal de eltérő országokból származó bejövő számlák könyvelése és Intrastat besorolása is.

 

Terméknél új lehetőség: Gyártás esetén árszámítás

A Termék/ További adatok fülén új lehetőségként került megvalósításra a Bevét esetén árszámításhoz hasonlóan a Gyártás esetén árszámítás funkció.

A beállított Haszonkulccsal gyártás bizonylat készítésekor – ellenőrző kérdés feltétele után – a gyártott termék egységára az Önköltési ár alapján megváltozik.

Receptúrás termék összetevői is visszáruzhatók

Receptúrás termék szállítólevélen vagy számlán történő beszerzése vagy kiszállítása után lehetőség nyílik a receptúra összetevőinek visszárázására

Bizonylatok kiállítása dokumentum sablonnal

A továbbiakban lehetőség nyílik a programban található bizonylatsablonokon kívül önállóan tervezett sablonok létrehozására a Dokumentum sablon szerkesztő segítségével, ezáltal bizonylatait saját arculatához szabhatja. Új dokumnetum sablon létrehozásakor megadható a sablon típusa. (melyik bizonylathoz tartozzon)

Az így létrehozott Dokumentum sablon beállítható a bizonylat sablon szerkesztő Nézeteként (ebben az esetben a sablon szerkesztő állítható elemi inaktívvá válnak, hiszen a dokumentum sablonban került beállításra minden szükséges információ)

Bizonylatoláskor nincs más teendő mint beállítani az így létrehozott bizonylatsablont. Az eredmény magáért beszél:

Raktárankénti Minimális / optimális /maximális mennyiség beállíthatósága

Az így megadott információk alapján a Minimum mennyisége lekérdezése Raktárakra szűrve láthatóvá, megrendelhetővé teszi a különbözeteket:

A listából indított szállítói rendelést összeállíthatjuk a folyamatban lévő rendelések figyelembevételével is, ekkor a rendelendő mennyiség növekszik a foglat mennyiség értékével és levonásra kerül belőle a korábban már megrendelt mennyiség.

Fizetési felszólítás lista- Etikett és Boríték készítés

Új verziónkban lehetőség nyílik a kiállított Fizetési felszólításokhoz Boríték és Etikett nyomtatásra is.

 

Több kép kezelésének lehetősége

Mostantól a termékekeihez több képet is feltölthet, melyeket hamarosan  a webáruházában is megjelenítésre kerülnek.

Folyamatban lévő webáruház fejlesztés

A jövő hét folyamán számos újdonság fog megjelenni a Kulcs-Soft Nyrt webáruházaiban. A majdani funkciók a termék adatlap Webáruházas adatok fülén fognak szerepelni. Jelen verziónkban ez a fül már látható, ide költözött át a termék webáruházas jelölője.

Automatikus ügyfélkód és termékkód generálás

Mostantól leheletőség nyílik új termék vagy ügyél felvitelekor automatikus termékkód vagy ügyfélkód generálására. A funkció bekapcsolására a Rendszer beállításokban van lehetőség: