Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató – Megjelenési dátum: 2012. augusztus 9.

Új riportok

Bővültek a programban elérhető lekérdezési lehetőségek. A Bizonylatok tételes lekérdezése pontban minden bizonylattípus lekérdezhető. Az ÁFA egyenlegközlő lista biztosítja a kimenő és szállítói számlákból legyűjtött adatok alapján egy-egy időszakra vonatkozó fizetendő és levonható ÁFA összegének és egyenlegének azonnali áttekintését.Termékenkénti vásárlások döntés előkészítésnél, elemzésnél nyújt hasznos információt. A Lezárási (összesítő) leltárív is megújult, bővített adattartalommal és nyomtatható formában is elérhetően a leltározási folyamat teljes körű dokumentálását biztosítja.

CRM szempontból kiemelt jelentőségű az Ügyintézők menüpont megjelenése az Ügyfélkezelésben. Az ügyfeleinkhez rögzített ügyintézőkről készült paraméterezhető riportban új ügyintéző rögzítésére, illetve a listázott adatlapok módosítására is lehetőség nyílik.

Új bizonylatok és funkciók – Beszerzési oldal

A jelenlegi programverzió fejlesztései nagymértékben érintették a beszerzési folyamatok ügyvitelét.

Teljesen új bizonylatfajta, a Bejövő szállítólevél kezelése került a program Készletezés menüpontjába. A bejövő szállítólevélhez szükséges törzsek (bizonylattömb, bizonylat sablon) ennek megfelelően kibővültek. A bizonylatsablonok törzsére volt hatással a Bejövő számlák tájékoztató jellegű példányának nyomtatási lehetősége is.

Nagyban gyorsíthatja a készletkezelés adminisztrációját, hogy egy mozdulattal elkészíthető egy kiválasztott raktári bevét bizonylaton, vagy bejövő szállítólevélen szereplő tételek alapján vevőinknek a kimenő számla, vagy szállítólevél. Ezt a bejövő számlák és a bejövő szállítólevelek listájában, a Bizonylat készítése pontban kiválaszthatóSzállítólevél készítése, illetve Számla készítése funkciók biztosítják.

A készletoptimalizáláshoz nyújt segítséget, hogy a szállítói rendelések rögzítő ablakára bekerült két új elem: a Várható szállítási határidő mező és az Aktiválás jelölőnégyzet. Amennyiben egy rendelésen ez utóbbit bekapcsoljuk, az azon szereplő készletek
státusza Megrendeltből Beérkezőre változik. Az új „Beérkező” készlet státusztermészetesen megjelenik minden szükséges lekérdezésben is, a raktárkészlet, foglalt és megrendelt készlet mennyiségek mellett.

A szállítói rendelések kezelését érintő változás, hogy készterméket tartalmazó vevői rendeléséből készült szállítói rendelés eseté az összetevők megjeleníthetőek a bizonylaton. Ez a lehetőség a Rendszerbeállítások pontban, a Bizonylat kapcsolatok paraméterezése
csoportban, a Gyártásos termék esetén vevői rendelésből összetevők szerepeltetése a szállítói rendelésen jelölőnégyzet bekapcsolásával aktiválható.

A beszerzési oldal változásai közé tartozik az is, hogy lehetőség van az Áfa módosítására raktári bevétből készített bejövő számla esetén, akár az új – minden bizonylat esetében elérhető – Áfa nélküli bizonylat jelölőnégyzet segítségével, valamint az
is, hogy ha egy terméknél bekapcsoljuk a Bevét esetén árszámítás opciót, az alappénznemtől eltérő pénznemben történő bevét esetén nemcsak a beszerzési bizonylat pénznemében meghatározott eladási ár, hanem az alappénznemben meghatározott is frissítésre kerül.

Bizonylatsablonok és bizonylattömbök beállításának új lehetőségei

A bizonylatok feldolgozásának gyorsítása érdekében a Felhasználói beállítások közé bekerült egy új fül, Termék felajánlása néven. Minden bizonylattípusra beállítható, hogy milyen termékek jelenjenek meg a raktárkészlettel rendelkezők, vagy az összes.

A bizonylatsablonok összeállításánál bővültek lehetőségeink. A frissítés telepítése során az eddig a Rendszerbeállítások menüben található Árképzés csoport értékei, áthelyezésre kerülnek a bizonylatsablonokra. Mostantól tehát a bizonylatsablon Egyéb adatok fülén kapcsolható be nyomtatásra a Felár nélküli egységár és a Kedvezmény nélküli egységár. Ugyanitt állítható be az is, hogy a tételekben kiválasztott Gyári számoknyomtatásra kerüljenek–e a bizonylatokon. Továbbá sorszámozhatóak abizonylattételek, elhelyezhető és nyomtatható az ügyfél ügyintézőjének mobil telefonszáma, a kiválasztott fizetési mód és számla bizonylat típus esetén a Feliratok fülön bekapcsolható a Szállítási cím nyomtatása.

Jelentős fejlesztés a bizonylattömbök kezelésében, hogy alapértelmezett bizonylat sablont lehet minden Bizonylattömbhöz hozzárendelni, melyet a bizonylat kiállítása során a program felajánl a Sablon mezőben. Ehhez hasonlóan gyorsítja a munkát a cég profil (saját profil) bizonylattömbhöz való rendelési lehetősége.

Bizonylatok kiállításának hatékonyságát támogató fejlesztések

Minden bizonylat kiállító ablakán lehetőség van az Áfa nélküli bizonylat jelölőnégyzet bekapcsolására.

Értékesítési bizonylatok kiállítása során nagyban gyorsítja az adminisztrációt a kijelölt tételekre vonatkozó Csoportos kedvezmény beállításának lehetősége. Bejövő és kimenő számlák esetében pedig elérhető a visszáru kezelés, mellyel – ha az Új visszáru tételgombra kattintunk – a kiválasztott ügyfélnek kiállított bizonylatok tételeiről válogathatunk.

Számla helyesbítése során a nullás mennyiséggel szereplő termékek sorai nyomtatásban nem jelennek meg és csak azon sorok kerülnek nyomtatásra, melyek változtak. Stornó számla – nem listából, hanem kivetített számláról történő – kiállítása során pedig az alsó és felső megjegyzésben megadható a stornózás oka.

Az adminisztrációs folyamatokat lehetőségeit szélesíti az a fejlesztés, hogy bármilyen pénznemben kiállított alapbizonylatból bármilyen másik pénznemben lehet bizonylatot származtatni (pl.: HUF-ban kiállított szállítólevél alapján készíthetünk EUR pénznemben kiállított számlát). Ilyen esetben bekéri a program a teljesítés dátumát valamint a hozzá tartozó árfolyamatot és ezen kerül átváltásra az összeg. Ide kapcsolható az is, hogy számlalistából elérhető a bizonylat pénznemétől eltérő pénznemű házipénztár bizonylat kiállítási lehetősége.

A bizonylatokról nyújtanak hasznos információt a státusz és teljesíthetőség szempontjábólszínezett tételsorok a megrendelések és szállítólevelek tekintetében.

Termékkezelést érintő fejlesztések

Hasznos új funkció a termékkezelés tekintetében, a termékek automatikus átárazásilehetősége. A rendszer lehetőségit bővíti az a fejlesztés is, miszerint mind Gyártásos, mind Receptúrás típusú termék esetében kiválasztható új összetevő felvitelekor – az Összetevőkfülön – gyártásos termék. A készletérték-számítás is ennek megfelelően történik.

Adatkezelés biztonsági jelentősége van annak, hogy jogosultsághoz köthető mostantól a termékek bizonylaton megjelenítendő nevének módosítása. Az egyik leggyakrabban használt riporthoz kapcsolódik az a fejlesztés, hogy a Termékkartonon plusz információkéntmegjelennek az egyes sorokhoz kapcsolódó partner és a beszerzési árat adatok is.

Megújult listák, megváltozott szűrési feltétel és listanézet kezelés

Teljesen megújult a lista nézetek beállítási lehetősége és kezelése. A listák oszlopai átrendezhetőek, méretezhetőek, törölhetőek a képernyőn. A listák egyes sorai különböző – személyre szabható – színezéssel jeleníthetőek meg. Ilyen többek között a számla listákban a kiegyenlítés szerinti státusztól függő színezés, az egyes bizonylatsorok állapotától függő színezése, a terméklista termék típustól függő színezése, amely a bizonylat kiállítás során is alkalmazásra kerül. A felhasználók a saját személyre szabott szűrési és megjelenítési beállításokkal összeállított és elmentett listákat, a menüpontok ikonján található lenyíló listából egy kattintással elérik. A listák különböző fájlformátumokba történő exportálása (excel, pdf, stb.) esetén is, az épp aktuálisan kiválasztott listanézet alapján készülnek el a fájlok.

Az előző verziókban már létrehozott listanézetek és szűrési sablonok, a frissítő változat telepítése után, a fentieknek megfelelően az adott lista lekérésére alkalmas menüpontból lesznek megnyithatóak.

Több lekérdezést is kibővítettünk további információkkal, ezzel is támogatva a hatékony és gyors adatkezelést. (Például: Számlalisták – Fennmaradó oszlop, Pénztár és bank tételek lista – Hivatkozási szám, Készletkönyvelés – Árrés százalékban, ha a szűrésben irányként Kivét van meghatározva, Szállítólevél lista – Szállítási cím.)

Törzsadatokkal, adatátadásokkal és CRM funkciókkal kapcsolatos fejlesztések

A törzsadatok feltöltését és karbantartását gyorsítja, hogy az importálható adatok köre kibővült a További címekkel.

Az árkezelés rugalmas paraméterezését támogatja, hogy mostantól árszorzós áratnemcsak az egységár, hanem egy választott árlista alapján is elkészíthetünk. Az árkezeléshez kapcsolódik az a fejlesztés is, hogy beállítható, miszerint a bizonylat kiállítás során az adott ügyfélre vonatkozóan nem korlátozott valamennyi ár felajánlásra kerüljön. Tehát minden a bizonylat pénznemével megegyező pénznemben megadott egységár, valamint alapértelmezett pénznemű bizonylatok esetén az eltérő pénznemben meghatározott egységárak (átszámítás az árfolyam alapján) és nem alapértelmezett pénznemű bizonylatok esetén alapértelmezett pénznemű árak is kiválaszthatóak. Az árfelajánlás működését a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános fül Árképzés csoportjában választhatjuk ki.

Megújult a pénzügy funkciócsoporthoz tartozó házipénztár törzsadatok rögzítő felülete, valamint beállítható lett a pénztárbizonylatok nyomtatási példányszáma.

Készletérték számítást érintő változás, hogy a számlára negatív előjellel kerülő tételek bevételezésénél az utolsó beszerzési árat használja a rendszer.

A főkönyvi feladás tekintetében mostantól a feladásra kerülő bizonylatok szűrési lehetősége bővült.

A CRM funkciók közül, jelenlegi verziónkban a projektkezelést és a szerződések nyomtatási lehetőségeit érintő jelentős fejlesztések biztosítják a még hatékonyabb felhasználási lehetőségeket.

Az értékesítési bizonylatok és a szállítói megrendelés mellett mostantól lehetőség van agarancialevelek távnyomtatással történő továbbítására is.

Felhasználói élmény fokozása

Optimalizálásra került a táblázatok és a szűrőablakok és a listák alapján készíthető diagramok kezelése a felhasználói élmény fokozása érdekében. A technológiai háttér optimalizálásának következményeképp gyorsult többek között az adatbázisok frissítési ideje, a listák lekérdezése és a webáruház szinkronizáció folyamata is.

bizonylatok kiállítását könnyíti több kisebb módosítás, például a télelrögzítés TAB és Enter billentyűvel felajánlott mezősorrendje, a legördülő listák elemeinek könnyebb áttekinthetősége, a leltáríven bevezetett gyűjtős vonalkód olvasó támogatás, a Mentés és nyomtatás gomb gyorsbillentyűje valamint a KT összetevők csoportos kijelölésének kezelése.

Hálózatos működés esetén a munkaállomások frissítését teszi jóval egyszerűbbé, hogy a frissített szerver állapotról szóló figyelmeztető üzenetről azonnal elindítható verziótelepítés.

 

A program bővítése esetén az új termékszám aktiválása, módosítása pár kattintással elvégezhető, a Karbantartás/Termékszámok pontban.

Többnyelvű webáruház

 Webáruház felhasználó ügyfeleink a frissítő verzió telepítése és egy termékszinkron elvégzése után három nyelv közül (angol, német, magyar) választhatják ki, hogy látogatóik milyen nyelven használhassák online áruházukat. Ezen kívül új lehetőség az is, hogy megadható a Webáruház beállításai pontban, hogy milyen pénznembenszerepeljenek az áruházban elérhető termékek árai.

Pénztárgépes értékesítés ügyvitele

A pénztárgépes értékesítést érinti az a változás, hogy mostantól Micra típusú pénztárgép esetén a pénztárgép kezeli az ügyfélhez rendelt árakat és kedvezményeket. Ezen felül a vonalkódba ágyazott súly pénztárgép által történő kezelése, a pénztáros, eladók pénztárgép által történő azonosítása és a CL50000j-c mérleg interface kezelés is újdonság pénztárgépes felhasználóinknak.

EDI fejlesztések

EDI rendszerben dolgozó felhasználók megtekinthető formátumban is elérhetik a bizonylataikat, hiszen a friss verzió telepítése után az XML mellé – EDI számla készítésekor – elkészül egy PDF fájl is.

További fejlesztés, hogy az EDI rendelés xml import esetén egy listát készít azon termékekről, melyeket nem talált meg a Terméktörzsben, valamint az, hogy szűrni és keresni lehet az EDI termékkódra a terméktörzsben, illetve EDI ügyfélkódra az ügyfelek listájában.

ÚJ! – Felhős adatkezelés – Kulcs-Ügyvitel Cloud – Tegye szabaddá ügyviteli rendszerét!

Több – egymástól bármilyen távolságban található – telephely kezelése központi adatbázisban, naprakész adatokkal, magas informatikai költségek nélkül. Mindezt megvalósíthatja mostantól a felhős adatkezelés segítségével.