Megjelenési dátum: 2018. január 30.

Szerkesztve: 2018. február 08.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Környezetvédelmi termékdíj 2018-as módosulása

2018. január 1-től számos területen módosult a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény. A módosítás egyik fontos mozgatója az egységes jogértelmezés elősegítése és az európai uniós irányelvek változásainak hazai lekövetése. A mostani változtatásokat elsősorban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló „WEEE irányelv” változásai indokolták, kisebb-nagyobb mértékben a jogszabály egyéb részei és bizonyos esetekben a díjtételek is változtak.

Korábban egy VTSZ szám több kategória alá is tartozhatott, a termékdíj törvény mellékletében 2018-tól már nem találjuk meg a kategóriánkénti csoportosítást, kizárólag a termékdíj köteles elektromos és elektronikai berendezések VTSZ számok szerinti felsorolása lesz feltüntetve. A kategóriák változása és a VTSZ számok meghatározásának egyszerűsítése miatt érdemes áttekinteni a termékeinket, hogy biztosan megfelelő kategóriába soroljuk be őket, illetve biztosan ne fussunk bele abba a helyzetbe, hogy nem fizetünk termékdíjat a termékdíjköteles termékünkre, vagy éppen feleslegesen fizetünk. A termékdíj köteles termékek köre lényegében nem változott, de akadhatnak egyedi eltérések.

A törvényváltozás fogalmi meghatározásokat is érint (pl. reklámhordozó papír, irodai papír, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák), illetve egyértelművé teszi, hogy a jogutódlással történő megszűnés esetén a termékdíj átvállalási szerződéseket újra kell kötni.

Új CsK kódként megjelent például a „Fém ital-csomagolószer”, de megnevezés módosulás is történt több ponton, ilyen például a gépjármű termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka után meghatározott összegű termékdíjátalány alkalmazásának KT kódjai közül az alábbiak:

Környezetvédelmi termékdíj