Megjelenési dátum: 2021. február 1.

Frissítve: 2021. február 11.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

NAV - Online Számla adatszolgáltatás 3.0 - Általános információk

Az alábbi bejegyzésben összegzésre kerül, hogy pontosan milyen módosítások történtek Számlázó szoftvereinkben az Online Számla adatszolgáltatás tekintetében a 2021.01.04.-én érvénybe lépő  17/2020. (XII. 30.) módosító PM rendelet alapján.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellékletének 2021. január 4-től hatályos 1. és 6. pontja megváltozott:

„1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget.

Az első pontból kikerült az értelmezés, mely szerint csak belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kell adatot szolgáltatni.

„6. Az 1-5. pont szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.

A rendelet értelmében az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden vevőre (néhány “különös szabályt” kivéve)

A módosítások bizonyos része technikai jellegű, mint például a beküldés módjának megváltoztatása, de XML struktúra béli átalakítások is történtek. Ennek alapján az Online Száma 3.0 rendszerre történő átállás egy része a „háttérben” zajlott, de szükség volt olyan változtatások eszközölésére is, amelyek felhasználói szinten is észrevehető módosulásokat jelentenek.

Amennyiben a fent megnevezett verzió nem kerül frissítésre, az adatszolgáltatások beküldései nem történnek meg, nem fogadja be őket a NAV rendszere. Ebben az esetben továbbra is van lehetőség az Online Számla rendszerében „kézi” feltöltéssel teljesíteni a kötelezettséget. Célszerű tehát az új frissítéseket időben megtenni, nemcsak a törvényi megfelelőség miatt, hanem a plusz adminisztrációs terhek elkerülése érdekében is.

Adatszolgáltatás kötelezett vevő típusok a rendszerben

A fenti rendelet értelmében szoftverünkben minden vevő “típus” esetén beküldésre kerülnek a számlákról történő adatszolgáltatások. Beleértve a magyar adóalanyokat, külföldi partnereket (akár közösségen belüli, akár harmadik országbeli), illetve az újnak számító magánszemély “kategória” is ide tartozik. Új ügyféltípusként elérhetővé vált az “Adóalanynak nem minősülő gazdasági szervezet“, a számukra kiállított számlákról szóló adatszolgáltatásokat szintén beküldi a rendszer.

Egyetlen opció maradt, amikor az adatszolgáltatás továbbra sem valósul meg, méghozzá akkor, ha a saját cégünk külföldi, vagyis a rendszerbeállításokban  inaktív  a “Magyar illetőség” jelölő. Akkor használatos, ha nem rendelkezik magyar adószámmal, így nem is adatszolgáltatás köteles cége.

Új ügyfél típus bevezetése

Az Ügyfelek adatlapján elérhetővé vált az ”Adóalanynak nem minősülő gazdasági szervezet” beállítási lehetőség.

Adatszolgáltatási szempontból ez azt jelenti, hogy bár nem magánszemély az illető szervezet, adószámmal sem rendelkezik, mégis sikeres lesz a beküldés, illetve visszaigazolás. Például társasház kezelők esetén szokták alkalmazni ezt a kategóriát.

Ha be van állítva az opció, akkor nem kell adószámot megadni az ügyfél adatlapján. Fontos, hogy adóalanynak nem minősülő gazdasági szervezet és magánszemély nem lehet egyszerre bejelölve, de erről üzenetet is küld a szoftver. Ugyanez igaz arra is, hogy adóalanynak nem minősülő gazdasági szervezet és a fordított adózás sem lehet egyszerre bejelölve. Külföldi, illetve magyar illetőséggel is használható a beállítás.

Ha olyan vevővel van dolgunk, aki korábban lett felrögzítve a rendszerbe és nincs bejelölve sem a “Magánszemély” tulajdonság, illetve nincs megadva az adószám sem, akkor a számla mentésekor lefutó ellenőrzés után felugró “validáló ablakon” is meg lehet adni az új tulajdonságot. 

NAV áfa kódok

Az Online Számla adatszolgáltatás 3.0 verzió elvárja, hogy az áfamentes kulcsokat kategóriákba soroljuk. Dokumentációjukban biztosítottak különböző KÓD és leírás párosításokat, melyek alapján tettünk egy alap megfeleltetést szoftvereinkben. A frissítést követően automatikusan beállításra kerülnek a megfelelő kulcsokkal összerendelve.

Az alap felajánlástól el lehet térni, ennek beállítása az adott kulcsot megnyitva tehető meg az “Áfa kód NAV megfeleltetése” mezőn (csak indokolt esetben javasolt). A különböző kategóriáknak típusa illetve, a leírása is megtalálható a választó mezőben. Egy kulcshoz csak egy kód választható, de különböző kulcsokhoz lehetőség van ugyanazt a kódot beállítani.

Szerepe az adatszolgáltatásban, hogy a beküldés a NAV által elfogadott szerkezetben történik, az általa elfogadott kódokkal.

Különbözeti áfa felbontása

A felső képen látható, hogy a Különbözeti áfa szétbontásra került. Ennek szintén az volt a kiváltó oka, hogy a NAV számára csoportosítva kell beküldeni. A rendszerben már meglévő különbözeti áfa mellé 3 új típus is rögzítésre került, hogy minden ügyfelünk a megfelelő kategóriába tudja sorolni értékesítését.

Különbözeti áfa / utazási irodák – KÜL – 0% (a régi)
Különbözeti áfa / Használt cikkek – KAH – 0%
Különbözeti áfa / Műalkotások – KAM – 0%

Különbözeti áfa / Régiségek – KAR – 0% 

Új adatok beküldése

Az új rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy plusz adatokat küldjünk be a számlákról. Ez akkor lehet hasznos, ha az általunk kiállított bizonylatokat a fogadó fél automatikusan szeretné feldolgozni. Többek között az Kulcs Ügyvitel - Online Számla letöltés modul funkcionalitásának bővítését és automatizálását is segíteni fogja.

Első körben a termékek cikkszáma, forrás rendelés, szállítólevél sorszámai kerül beküldésre.

NAV 3.0 hibaüzenetek

Az Online Számla listán tájékozódhat adatszolgáltatása állapotáról. A NAV 3.0 újításai miatt bevezetésre kerültek új üzenetek, melyek feldolgozása teljesen automatikus. Ez részben annak köszönhető, hogy például a magánszemélyek adatszolgáltatása kötelezővé vált. Fontos megjegyezni, hogy a magánszemélyek számára kiállított bizonylatokat megfelelő módon, a megfelelő adattartammal küldi a NAV felé szoftverünk.

Számla kelte túl korai - Hibás adatszolgáltatás

Több okból felmerült, hogy a szankciómentes időszakban a magánszemélyek számára kiállított számlák utólagos felküldésére lehet szükség. Az egyik ezek közül a “Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet“, melynek alapján:

“A 7. § (1) c) pont alapján a támogatás igénylése során, az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

Annak érdekében, hogy Ügyfeleink partnerei számára elérhetők legyenek a támogatás feltételei, illetve ne manuálisan kelljen a NAV felületén megtenni ezeket az adatszolgáltatásokat, szoftverünk visszamenőlegesen automatikusan beküldi a magánszemélyek számára kiállított bizonylatokat a szankciómentes időszak kezdetéig (2021.01.04). Ennek következményeképp a “Számla kelte túl korai” hibás állapotú adatszolgáltatás érkezik, ha 15 napnál régebbi volt a bizonylat. 

Több megkeresésünk is volt az ügyben a NAV felé, hogy be kell-e küldeni utólag a magánszemélyek számára szóló adatszolgáltatásokat visszamenőlegesen a szankciómentes időszakra vonatkozóan, ugyanis a hirdetményében az szerepelt, hogy ne kerüljenek beküldésre. Érdemi válasz  nem érkezett, így inkább próbáljuk az adminisztrációs terheket csökkenteni. A türelmi időszak jelleget tekintve a hibás státusz jelen esetben elfogadható.

A beküldés másik oka, hogy a PTGSZLA nyomtatvány megszűnésével hiányos lenne a bevallás az időszakot érintően, hiszen a magánszemélyek számára kiállított számlák adatszolgáltatásai alapján épül fel a rendszer (így lesz teljes).

Adatstruktúra csere 3.0 verzióra

A korábbi 2.0 és 2.1-es adatszolgáltatás rendszerekben alkalmazott struktúra átalakításra került. Az előző ponthoz hasonlóan ez az átalakítás is úgy épült be szoftvereinkbe, hogy nincs kihatással a korábbi működésre, így nincs vele egyéb teendője Ügyfeleinknek, a folyamat automatikus.

Fordított adózású ügylet esetén teljes adószám kötelezőség

Amennyiben a kiállításra kerülő számla megfelel a fordított adózású ügylet feltételeinek, akkor a teljes adószámot meg kell adni vevő oldalról, mert a NAV 3.0 rendszer megköveteli, hogy ilyen esetben ne csak a törzsszámot, hanem a teljes adószámot szolgáltassuk.

Amennyiben csak a törzsszámot rögzítette a vevő adatlapon, számla mentésekor a “validáló” ablakban meg kell adni a teljeset. Sikertelen adatszolgáltatás lenne a következménye, ha a rendszer átengedné, ami manuális pótlást igényelne.

Új ügyfél tulajdonság bevezetése

Van néhány speciális eset, amelyek esetén továbbra sem kell a számlák után adatot szolgáltatni.

Két forrásból az ide vonatkozó NAV-os álláspontok:

Online Számla törvényi hivatkozása:
1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget. ”

nav.gov.hu hivatkozása:
Tehát 2021. január 4-től
·a nem áfaalany belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, szervezet,
·a nem belföldi áfaalany, azaz más tagállami vagy harmadik országbeli áfaalany
részére számlázó programmal kiállított vagy kézi úton kibocsátott számlák adatait is kötelező lesz beküldeni a NAV-hoz.
Kivételt képez, így nem kell adatot szolgáltatni azon távolról is nyújtható szolgáltatások bizonylatáról, amely szolgáltatások után az adóbevallási és fizetési kötelezettségét az adóalany az egyablakos (MOSS) rendszerben teljesíti.

Ennek érdekében bevezetésre került egy új jelölő számlázó szoftvereinkben az ügyfél adatlapon, mely alkalmazásának hatására nem szolgáltatunk adatot.

Az új ügyfél adatlap jelölő neve: MOSS rendszerben teljesített adóbevallási, fizetési kötelezettség

Fontos, hogy az új jelölő csak indokolt esetben használható! Bármilyen egyéb ügyfél tulajdonság mellett beállítható, de onnantól, hogy bejelölt állapotba került, a szoftver nem fog adatot szolgáltatni. Ha később átállításra kerül, visszamenőleg akkor sem történnek meg az adatszolgáltatások!

Gyakran ismételt kérdések

Hibás adatszolgáltatás visszajelzést kaptam olyan esetben, amikor minden adat megfelelt a kötelezettségeknek?

Jelenleg ismert a NAV feldolgozó rendszerében, hogy bizonyos esetekben ráfut nem megfelelő ellenőrzésekre, emiatt hibásként jelöl meg megfelelő tartalmú adatszolgáltatásokat. A megoldáson dolgoznak. Jelenleg ismert esetek:

Vevő adószám (első nyolc karaktere) hiányzik
-> akkor is ezt kapjuk fals üzenetként, ha olyan számlát állítunk ki melyben az áfa tartalom > 100000 és nincs magyar adószám

Tehát a magánszemélyeknek, EU adószámos, vagy például a harmadik országbeli adószámmal rendelkező külföldi vevők esetén is a fenti a hibaüzenet érkezik (NAV fejlesztési pont)

Visszamenőleg be kell küldeni a szankciómentes időszakban magánszemélyeknek kiállított számlák adatszolgáltatásait?

Lásd 6. pont