Küldje el ezt a cikket! Küldje el ezt a cikket!
Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Bérpótlékok számítása


A bérpótlékok számításánál két lehetőséget biztosítunk.

1. Beállítások / Számfejtés beállításai menüpontban az átlagos osztószám be van jelölve:

potlek

Ebben az esetben a program a 174-es átlagos osztószámmal számolja ki a bérpótlékok értékét.

Munka törvénykönyve

144/A. § Az egy órára járó személyi alapbért úgy kell kiszámítani, hogy a havi személyi alapbér összegét osztani kell

a) a teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 174-gyel,
b) részmunkaidős, rövidebb teljes munkaidős foglalkoztatás, illetve készenléti jellegű munkakörben a napi nyolc vagy heti negyven órát meghaladó mértékű munkaidő esetén a 174 óra időarányos részével.

145. § Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása bérpótlék fizetését írja elő, annak számítási alapja – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló személyi alapbére.

2. Ha a fenti beállítást nem jelöljük be, akkor a program a havi osztónapból indul ki a program és az órakeret alapján kiszámolja az 1 órára jutó bért.


Hasznos volt az információ?
info

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!
Hasznos volt az információ?
info


Kapcsolódó bejegyzések