Küldje el ezt a cikket! Küldje el ezt a cikket!
Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Kulcs-Bér Verziótájékoztató – 2018. augusztus (2334)


Megjelenési dátum: 2018. augusztus 30.

A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést!

Újdonságok, fejlesztések

Webjelenlét fejlesztések
Folyamatos keresőképtelenségi igazolás
Historikus adatok inaktiválásának lehetősége
Új lekérdezés: Távolléti díj számítás
Új lekrédezés: Dolgozók szabadság egyenlegeWebjelenlét fejlesztések
Kulcs-Bér Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A legfrissebb verzió letöltésével egy komplett fejlesztési csomagot adunk át webjelenlétet használó Ügyfeleink részére. Ennek tartalma:

• Automatikus elmaradási figyelmeztetés

A legújabb verzióban automatikus elmaradás figyelmeztetés küldést állíthatunk be a webjelenlétet használó munkatársak részére. Ennek köszönhetően gondoskodhatunk róla, hogy a dolgozók ne felejtsék el kitölteni a jelenléti ívüket.

A beállításra a webjelenlét admin felületén a Beállítások menüben van lehetőség:

Webjelenlét_elmaradási figyelmeztetés beállítása

Az Elmaradási figyelmeztetések automatikus küldése opció jelölésével a Küldés gyakorisága mezőben beállított értéknek megfelelő gyakorisággal kiküldésre kerül a dolgozónak az értesítés, hogy nem töltötte ki a jelenlét adatait.

A küldés gyakorisága lehet napi, óránkénti vagy fél óránkénti.

Webjelenlét_elmaradási figyelmeztetés levél munkavállalónak

A munkavállaló ezen e-mail segítségével is meg tudja adni a hiányzó jelenlét adatát, így nem kell belépnie a webjelenlét felületre.

Amennyiben igény van rá, akkor az is beállítható, hogy ezekről a hiányokról a munkavállaló vezetője is értesítést kapjon:

Webjelenlét_elmaradási figyelmeztetés levél vezetőnek

• Vezető helyettese is tudjon távollétet engedélyezni

A legújabb verzióban elérhető beállítás, hogy a vezető helyettese részére tudja delegálni a munkavállalók szabadság kérelmeinek elbírálását.

A funkció aktiválásának első lépése, hogy a bérprogramban a Törzskarbantartások/Cégfüggő törzsek/Szervezeti egység menüpontban az adott szervezeti egységhez be kell állítani a helyettest:

Webjelenlét_helyettes beállítása a szervezeti egységnél

A szervezeti egység adatainak módosítását követően fel kell szinkronizálni az új beállításokat a webjelenlétre.

Ezt követően, ha a szervezeti egység vezetője, szeretné delegálni a helyettes részére a kérvényezett távollétek elbírálásának feladatát, akkor saját webjelenlétében a beállítások menüben tudja aktiválni az opciót:

Webjelenlét_helyettes aktiválása

Az opció aktiválása esetén a munkavállalók által küldött szabadság kérelmek a helyettes e-mail címére érkeznek. Ebben az esetben csak a helyettesnek van joga elbírálni a kérelmet. Ha a vezető próbálja a webjelenlét felületen engedélyezni vagy elutasítani a kérelmet, akkor jogosultságra vonatkozó hibaüzenetet kap. Ha kikapcsolja a helyettesnek való delegálás jogát, akkor ismét teljes jogkörrel tudja engedélyezni vagy visszautasítani a korábban küldött kérelmeket is.

A szabadság kérelmeket mindig az a vezető kapja, aki a szabadság kérelem küldésének idején birtokolja az engedélyezés jogát.

• Munkatársak szabadság listája láthatóságának korlátozása

A legújabb verzióban be lehet állítani a munkavállalók és a vezetők kapcsán is, hogy mindenki csak a saját szervezeti egységébe tartozó munkavállalók távolléteit láthatják. Vezető esetén a saját szervezeti egységen kívül természetesen a beosztottak távollét adatai is megjelenítésre kerülnek.

A funkció aktiválás az admin felületen a Beállítások menüben érhető el:

Webjelenlét_szervezeti egységek láthatósága

Alapértelmezetten mindkét opció inaktív.

Amennyiben a munkavállaló év közben szervezeti egységet váltott, akkor a számára megtekinthető szervezeti egységek is ennek megfelelően módosulnak.

Pl.: a dolgozó A szervezeti egységben dolgozik szeptember 09-ig, ezt követően pedig B szervezeti egységben

Ebben az esetben, ha a munkatársak szabadság listáját augusztusig terjedő időszakra kéri le, akkor csak az A szervezeti egység munkavállalóit látja.

Ha szeptember hónapra vonatkozóan, akkor látja az A és a B szervezeti egység munkavállalóit is.

Ha szeptembert követő időszakra, akkor csak a B szervezeti egység munkavállalóinak távollétei kerülnek megjelenítésre.

• Szabadság engedélyező e-mail adatainak bővítése

A legújabb verzióban bővítésre került a szabadság kérelmek e-mailje.

A kérelem körültekintő elbírálhatósága érdekében az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:

o a munkavállalót megillető szabadságok száma: ez a dolgozót a tárgyévre megillető összes szabadság száma

o a munkavállalót időarányosan megillető szabadságok száma: ez mutatja, hogy a kérelem küldésének időpontjában időarányosan hány nap szabadság illeti meg a dolgozót

o a munkavállaló számára már engedélyezett szabadságok száma: a dolgozó részére már engedélyezett szabadságok számát mutatja meg

o időarányosan még kivehető szabadságok száma: ez a szám azt mutatja meg, hogy a dolgozó a kérelem elküldésének időpontjában több vagy kevesebb szabadságot vett-e ki, mint ami időarányosan megillette volna

Webjelenlét_szabadság kérelem e-mail

Ezeken kívül az is megjelenítésre kerül az e-mailben, ha a dolgozó által kérvényezett napok valamelyikére ugyanazon szervezeti egység másik dolgozója is kérelmezett már szabadságot.

Bízunk benne, hogy ezen adatok megjelenítésével megkönnyítjük a vezetők számára a szabadság engedélyezés folyamatát. Továbbá vezetőként sikeresebben tudják majd menedzselni a munkavállalók szabadságolását, így elkerülhető, hogy esetleges jogviszony megszűnés esetén szabadság megváltást kellejen fizetni, vagy év végén azt a problémát kelljen megoldani, hogy hogyan vetessék ki a dolgozókkal a felgyűlt szabadságokat.

• Egyéb távollétek megjegyzés mezőjének sablonozása

A Webjelenlét felületen egyéb távollét jelölése esetén kötelezően ki kell tölteni a megjegyzés mezőt:

Webjelenlét_egyéb távollét megjegyzés

A frissítést követően az admin felhasználónak lehetősége lesz sablonokat rögzíteni, amiket a munkavállalók majd ki tudnak választani a Megjegyzés mezőben, legördülő listából:

Webjelenlét_egyéb távollét sablonozás

Az admin felületen a Beállítások menüben érhető el a rögzítő felület.

Az Új megjegyzés gombra kattintva lehet felvenni új sablont. A már rögzített sablon megnevezését a Szerkesztés gombra kattintva lehet módosítani, törölni pedig a Töröl gombra kattintva lehet.

A rögzítést követően a létrehozott sablonok megjelennek majd a munkavállalói felületen, ahol a munkavállaló legördülő listából tudja kiválasztani a számára megfelelő megjegyzést:

Webjelenlét_egyéb távollét megjegyzés kiválasztása

A megjegyzés mezőbe gépelni is lehet, így, ha a listában nem talál megfelelő sablont a munkavállaló, akkor az eddig megszokott módon be tudja gépelni.

• Engedélyezett egyéb távollét visszavonásakor a vezető értesítése

A jelen verzióig az volt megoldott, hogy amennyiben a munkavállaló egy már engedélyezett szabadságot átállított más jelenlétre, akkor erről a felettese e-mail értesítést kapott.

A frissítést követően ez az értesítés az egyéb távollétek esetén is elérhető.

Aktiválásához az admin felületen kell jelölni az opciót:

Webjelenlét_egyéb távollét módosítás értesítés


Folyamatos keresőképtelenségi igazolás
Kulcs-Bér Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A frissítés letöltésével új adatszolgáltatásként érhető el a bérprogramból a folyamatos keresőképtelenségi igazolás.

A nyomtatvány összeállítását a Nyomtatványok/Bérügyi menüpontból indíthatjuk el:

Folyamatos keresőképtelenségi igazolás_menüből

A szűrőablakon beállíthatjuk, hogy milyen intervallumban szeretnénk felgyűjteni azokat a dolgozókat, akik jelenlét adatianál az adott intervallumban keresőképtelenséget jelöltünk:

Folyamatos keresőképtelenségi igazolás_szűrőablak

Alapértelmezetten itt az a hónap kerül megadásra, amely hónapon állva a lekérdezést elindítottuk, de ez szabadon módosítható.

A dolgozókat nem kell manuálisan leválogatni, a program csak azokra tekintettel állítja össze az igazolást, akiknek az adott időszakban keresőképtelenség került beállításra:

Folyamatos keresőképtelenségi igazolás_lista

A lista képen az ÁNYK ikonra kattintva a program automatikusan meg is jeleníti a folyamatos keresőképtelenségi igazolást az ÁNYK programban (ennek alapfeltétele, hogy a Beállítások/Kezelés/Felhasználói menüpontban megadásra kerüljön az ÁNYK indítási helye):

Folyamatos keresőképtelenségi igazolás_ÁNYK

Az ÁNYK felületén ezt követően a hiányzó adatok megadása után az igazolás beküldhető a Magyar Államkincstár felé.


Historikus adatok inaktiválásának lehetősége
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A verzió frissítését követően a szervezeti egység, részlegszám és munkaszám esetén lehetőség van a már nem használt törzsadatok inaktiválására.

Ezzel e megoldással elérhető, hogy a már inaktív adatok nem jelennek meg a dolgozó adatainak rögzítésekor, így gyorsabban kivitelezhetjük az adatrögzítést.

Ezek az inaktivált törzsadatok az évnyitás során nem kerülnek majd átemelésre a következő évi programba, így optimalizálni tudjuk a törzsadatok mennyiségét, nem kell évről évre görgetni a már nem használt törzsadatokat.

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy most, év közben kitöröljék azokat a törzsadatokat, amikre már nincs szükségük.

A program az adat törlésekor figyelmeztető üzenetet fog küldeni, ha ez az adat valamelyik munkavállaló historikus adatai között megtalálható:

Törzsadat törlése

Az Igen gomb megnyomását követően a törzsadat törlésre kerül.

A dolgozó historikus adataiban a törölt adat helyett egy technikai, Törölt bejegyzés kerül megjelenítésre:

Törzsadat törlés_historikus adatoknál

Fontos! Csak azokat a törzsadatokat töröljék, amelyek a tárgyévben nem voltak már használatban. Ellenkező esetben a tárgyévi adatok utólagos ellenőrzése akadályba ütközhet a törzsadat hiánya miatt.

A törölt törzsadatok visszaállítására nincs lehetőség.


Új lekérdezés: Távolléti díj számítás
Kulcs-Bér Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A legfrissebb verzióban új kimutatás érhető el a Nyomtatványok/Bérügyi/Távolléti díj lekérdezés menüpontban.

A nyomtatvány célja, hogy megmutassa, adott hónapban milyen jövedelmek figyelembevételével kerül meghatározásra a dolgozó egy órára jutó távolléti díja és milyen összegben:

Távolléti díj számítás

A táblázat dolgozónként kerül összeállításra.

Két részből áll, a jobb oldali részben kerülnek tételesen felsorolásra a figyelembe vett jövedelmek kategóriánként (távolléti díj alapja alapbér alapján, távolléti díj alapja egyéb alapbér jellegű j9vedelmek alapján, távolléti díj emelők, teljesítménybér) csoportosítva, a bal oldali részben pedig a kategóriák összesítése található az alap és az osztószám megjelenítésével.

Az Összesen mezőben a dolgozó adott hónapra vonatkozó egy órai távolléti díja kerül megjelenítésre.

A nyomtatványt két nézetben lehet összeállítani annak érdekében, hogy az Önök számára legmegfelelőbb formátumot tudják használni. A nézetek között a szűrőablakon lehet váltani:

Távolléti díj számítás_nézet váltás


Új lekrédezés: Dolgozók szabadság egyenlege
Kulcs-Bér Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

Jelen verzióval azon Ügyfeleink részére kínálunk új lekérdezést, akik a dolgozókat megillető szabadság adatokat egyéb számítások érdekében excel táblába szeretnék exportálni.

A Nyomtatványok/Munkaügyi/Jelenlét jogcímes lista menüpontban a lekérdezést követően új nézetként érhető el a lista:

Szabadság lista

A Nézet váltás gombra kattintva megjelenik a Tételes szabadságlista nézet. Ezt választva egy olyan listát kapunk, ahol a dolgozókat megillető szabadságokat egymás melletti elrendezésben jelenítjük meg.

A lista exportálható excelbe, ahol további műveletek végezhetők az adatokkal.


Hasznos volt az információ?
info

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!
Hasznos volt az információ?
info


Kapcsolódó bejegyzések