Küldje el ezt a cikket! Küldje el ezt a cikket!
Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Kulcs-Bér Verziótájékoztató – 2018. május (2325)


Megjelenési dátum: 2018. május 28.

A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést!

Újdonságok, fejlesztések

Megjelent a Kulcs-Bér kézikönyv
Biztosítási kötelezettség automatikus elbírálása megbízási díj alapján
Új opció a munkáltatói közterhek fizetési jegyzékről történő levételéhez
Új nyomtatvány: Egyszerűsített táppénz határozat
Rendkívüli munkavégzés sorára rögzített adatok listázási lehetősége
Bér-excelimporter bővítése – középfokú iskolai végzettség jelülése EFO-s foglalkoztatottak esetén
Negyedéves statisztika papír alapon
Egyszerűsített foglalkoztatottak létszámfigyelésének bővítése éves göngyöléssel
Webjelenlét admin jelszó módosítási lehetősége bérprogramban
Béren kívüli juttatásokat terhelő adók kerekítési különbözetének megjelenítéseMegjelent a Kulcs-Bér kézikönyv
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A legfrissebb verzió letöltésével elérhető a Kulcs-Bér program felhasználói kézikönyve.

A kézikönyv a Súgó/Felhasználói kézikönyv menüből nyitható meg.

A leírás végigvezet a program menürendszerén, részletes leírást adva az egyes menüpontok beállítási lehetőségeiről és ezen keresztül a program működéséről.

A későbbiekben a leírás kiegészítésre kerül majd tematikus összefoglalókkal, melyek átfogó leírást adnak a program használatba vételének lépéseiről, a munkaidőkeret beállításáról és működéséről, illetve a pénzellátások számfejtésének folyamatáról.

Bízunk benne, hogy segítséget nyújt majd Önöknek a program használata során, valamint várjuk észrevételeiket, milyen leírásokat hiányolnak, mire lenne szükségük leginkább.


Biztosítási kötelezettség automatikus elbírálása megbízási díj alapján
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A legújabb verzióban új opció került kialakításra, melynek jelöltsége esetén a program automatikusan elbírálja a biztosítási kötelezettséget a megbízási jogviszony esetén.

A Beállítások/Számfejtés beállításai/Egyéb adatok menüpontban lehet aktiválni a működést:

Biztosítási kötelezettség automatikus elbírálása_aktiválás

Az opció jelöltsége esetén a megbízási díj számfejtésekor a program a megadott összeg és a nyitó/záró dátum alapján meghatározott napszám figyelmebevételével automatikusan elbírálja, hogy a kifizetett összeg eredményez-e biztosítási kötelezettséget vagy sem.

Az automatikus elbírálás csak a gyári foglalkozási viszonyokkal és jövedelem jogcímekkel működik. A működés a következő:

Pl.: A megbízott jogviszonya 2018.05.05-én kezdődik. Foglalkozási viszony gyanánt bellításra került, hogy Megbízás biztosítási kötelezettséget nem eredményez, jövedelem jogcímként szintén Megbízás biztosítási kötelezettséget nem eredményez, 45.000Ft összegben. A jövedelem jogcím mellé beállításra került a Nyitó/záró dátum, ami 2018.05.05-2018.05.10.

A program a beállított költségelszámolás figyelmebe vételével kiszámolja az egy napra eső megbízási díj összegét. Ez eléri a minimálbér 30%-ának 1/30-ad részét, ezért a jogviszony biztosítási kötelezettséget ereményez. Ennek megfelelően a program módosítja a foglalkozási viszonyt és a jovedelem jogcímet Megbízás 17%-ra.

Ezt követően a T1041-es is összeállítható a bejelentés megtételéhez. A T1041- re az az időszak kerül felgyűjtésre, tehát a program egyrészt készít egy Új típusú bejelentést 2018.05.05-i kezdettel, valamint egy Változás típusú jogviszony megszüntetőt 2018.05.10-i végdátummal.

Ha ismételten megbízási díjat számfejtünk, akkor az új adatok alapján ismét lezajlik az elbíráslás. Ha a megbízott ismét biztosítottá válik, akkor a T1041-es ismét felgyűjti az új nyitó/záró dátum intervallumával a bejelentést.

A program az elbírálást akkor is elvégzi, ha több soron kerül rögzítésre megbízási díj, különböző nyitó/záró dátumokkal.

A T1041-es minden változást lekövet.


Új opció a munkáltatói közterhek és aláírások fizetési jegyzékről történő levételéhez
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A program frissítését követően a Beállítások/Számfejtés/Nyomtatványok beállításai menüpontban új beállítási lehetőségek érhető el, melyekkel le tudjuk venni a fizetési jegyzékről a munkáltatói közterhet, illetve az aláírások megjelenítését:

Fizetési jegyzék paraméterezése

- Munkáltatói közterhek megjelenítése: Az opció alapértelmezetten jelölt. Kikapcsolása esetén a fizetési jegyzéken nem kerülnek megjelenítésre a munkáltatói közterhek. Ez minden a munkáltató által fizetendő adóra és járulékra kiterjed.

- SZOCHO/KIVA megjelenítése: Az opció alapértelmezetten jelölt. Kikapcsolása esetén a a SZOCHO, illetve a KIVA alapja és összege nem kerül megjelenítésre a fizetési jegyzéken.

- Aláírások helyének megjelenítése: Az opció alapértelmezetten jelölt. Kikapcsolása esetén a fizetési jegyzéken nem kerül megjelentésre az aláírás szekció.


Új nyomtatvány: Egyszerűsített táppénz határozat
Kulcs-Bér Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A frissítés letöltésével új nyomtatvány érhető el a Nyomtatványok/MÁK felé menüpontban, az egyszerűsített táppénz határozat.

A határozat összeállítása megegyezik az eddig is elérhető határozatok felgyűjtési módjával.

A program megvizsgálja, hogy az adott időszakban (a nyomtatvány lekérésének hónapjában) volt-e valakinek táppénz számfejtése. Ha igen, akkor az ezekkel kapcsolatos határozatokat összeállítja a program.

Az új nyomtatványhoz jogosultsági beállítás is tartozik. A frissítéssel az a jogosultság kerül alapértelmezetten beállításra ehhez a nyomtatványhoz, ami az Egyszerűsített határozat (CSED, GYED) nyomtatványhoz is be volt állítva. Szükség esetén legyenek kedvesek gondoskodni a helyes beállításról!


Rendkívüli munkavégzés sorára rögzített adatok listázási lehetősége
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A program legfrissebb verziójában új listázási lehetőséggel egészült ki a jelenlét jogcímes lista.

A nyomtatvány a Nyomtatványok/Munkaügyi menüpontól érhető el. A menüpont indításakor megjelenő szűrőablakon az alábbi beállításokat tudjuk alkalmazni:

Jelenlét jogcímes lista szűrőablak

- Napi bontás: Az opció jelöltsége esetén a jelenlét jogcímes lista napi bontásban kerül összeállításra. Az opció kikapcsolt állapota esetén az eddig megszokott módon, a pihenőnapok által határolt munkanapok egy intervallumban, egy soron kerülnek megjelenítésre továbbra is.

- Túlóra adat: Itt a jelenlét adatokban is megtalálható 4 rendkívüli munkavégzésre vonatkozó jelenlétet tudjuk kiválasztani, akár egyszerre. Ezek egyikének jelöltsége esetén csak azok a dolgozók kerülnek listázásra, akiknek a megadott intervallumban volt a szűrésnek megfelelő jelenlét adata rögzítve, vagy számfejtve.

A táblázat a megszokott módon exportálható, nyomtatható.


Bér-excelimporter bővítése – középfokú iskolai végzettség jelülése EFO-s foglalkoztatottak esetén
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

Az új verzióban bővítésre került a Bér-excelimporter által beolvasható adatok köre.

Az új sablon már lehetőséget ad arra is, hogy az egyszerűsített foglalkoztatottakra vonatkozó középiskolai végzettség szükségességét is beolvassuk.

Az új sablon elérhető a Karbantartás/Bér-excelimporter futtatása menüpontból.


Negyedéves statisztika papír alapon
Kulcs-Bér Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A negyedéves statisztika kezelése az idei évben a MÁK hatáskörébe került. Ők az eddigi elektronikus lejelentéssel szemben papír alapon kérik a negyedéves statisztikát.

Ennek megfelelően az új programverzióval lehetőséget biztosítunk ennek előállítására.

Az Adatszolgáltatások/MÁK felé/Negyedéves statisztika menüpontból indítható az adatszolgáltatás összeállítása. A listázó felületen megtalálható a nyomttavány készítése gomb, melynek segítségével a nyomtatvány nyomtatható:

Negyedéves statisztika nyomtatása
Negyedéves statisztika


Egyszerűsített foglalkoztatottak létszámfigyelésének bővítése éves göngyöléssel
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A megelőző verzióban már publikálásra került az egyszerűsített foglalkoztatottak napi létszám figyelésére vonatkozó fejlesztés.

Az új verzióban ezt a működést kiegészítettük a napi létszámkorlát göngyölésének lehetőségével.

Az ezzel kapcsolatos új beállítási lehetőség a Beállítások/Számfejtés beállításai/Egyéb adatok menüpontban található:

EFO-s napi létszámkorlát göngyölése

Ha a Napi opciót jelöljük, akkor a program a korábbi verzióban meghatározott módon, egy napra vonatkoztatva figyeli a létszámkorlátot.

Ha az Éves opció elé tesszük a jelölést, akkor a napi létszámkorlátot kivetíti féléves viszonylatra és ezt veszi alapul a létszámkorlát figyelésekor.

Pl: a megelőző év utolsó féléve alapján az átlagos állományi létszám 2. Ebben az esetben a tárgyévben 2 alkalmi munkavállaló foglalkoztatható naponta. Ezzel az opcióval a program a 2 fő féléves napszámát (2*181), 362 főt állít be a létszámkorlát figyeléshez.

EFO_féléves

ha az éves opció mellé tesszük a jelölést, de megadjuk, hogy a második félév esetén mekkora létszámkorláttal számoljon, akkor a létszámkorlátot az egész év viszonylatában figyeli.

Pl.: A második félévhez is beírom, hogy 2 a figyelembe vehető átlagos állományi létszám, Ekkor az első félévre kiszámolja a létszámkorlátot az előbbi módon (2*181=362), majd ehhez hozzáadja a második félévre számolt létszámkorlátot (2*184=368). A kettő összege adja az éves létszámkorlátot= 730.

Ha kitöltjük a második félév figyeléséhez a létszámadatot, akkor ez a „tervezésre alkalmas rögzítő felület inaktívvá válik, a program ekkor már a tényadatokkal határozza meg a létszámkorlátot:”

EFO_konkrét éves


Webjelenlét admin jelszó módosítási lehetősége bérprogramban
Kulcs-Bér Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A frissítés letöltésével megoldást nyer a webjelenlét admin jelszavának módosítási lehetősége a bérprogramon belül. Eddig a webjelenlét felületére belépve volt csak lehetőség módosítani az alapértelmezett jelszót, most azonban a bérprogramban is meg lehet adni az új jelszót.

Ennek akkor van jelentősége, ha elfelejtettük az admin jelszót. Most a bérprogramba belépve ez már nem okoz problémát, gond nélkül meg tudjuk adni az új jelszót.

Erre a Beállítások/Webjelenlét menüpontban van lehetőség:

Webjelenlét admin jelszó módosítása

A jelszó módosításhoz meg kell adni annak a felhasználónak a jelszavát, amely felhasználóval beléptünk a bérprogramba.

Amennyiben felhasználó név és jleszó megadása nélkül hsználják a bérprogramot, akkor az alapértelmezett Kulcs-Bér jelszót kell megadni, ami a következő: Kulcs12345.


Béren kívüli juttatásokat terhelő adók kerekítési különbözetének megjelenítése
Kulcs-Bér Light, Kompakt, Prémium, Európa verzióban elérhető funkció

A frissítést megelőzően nehézséget okozhatott a különböző nyomtatványok összeegyeztethetősége a béren kívüli juttatásokat terhelő EHO és SZJA kapcsán. Bizonyos esetekben előfordulhatott, hogy más összeget mutatott a 08-as bevallás felgyűjtésekor a program, mást a főkönyvi feladás listája és mást az általános vagy az analitikus bérösszesítő.

Ennek az az oka, hogy vannak listák, amik a dolgozóik számfejtések adatait összesítik, pl, főkönyvi feladás, 08-as bevallás és vannak, amelyek nem a dolgozók számfejtési adatait összesítik, hanem veszik a számfejtett jövedelem jogcímek összesen értékét és ebből újraszámolják a jövedelmet terhelő adót és járulékokat, pl.: általános és analitikus bérösszesítő. Mivel ez a kerekítési különbözet mértékét jelentősen befolyásolja, így az egyes listákon ezek eltérő összegben jelentek meg.

Hogy a listákat mégis össze lehessen vetni a jelen verzióban kiegészítettük az általános és az analitikus bérösszesítőt a béren kívüli juttatásokat terhelő adók és járulék soron egy-egy kerekítés sorral:

Általános bérösszesítő_kerekítési különbözet

Ennek a megoldásnak köszönhetően a különböző listák adatai összeegyeztethetők és világosan látszik is, hogy mi okozza az eltérést.


Hasznos volt az információ?
info

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!
Hasznos volt az információ?
info


Kapcsolódó bejegyzések