Verziótájékoztató – Megjelenési dátum: 2012. augusztus 9.

Új riportok

Bővültek a programban elérhető lekérdezési lehetőségek. A Bizonylatok tételes lekérdezése pontban minden bizonylattípus lekérdezhető. Az ÁFA egyenlegközlő lista biztosítja a kimenő és szállítói számlákból legyűjtött adatok alapján egy-egy időszakra vonatkozó fizetendő és levonható ÁFA összegének és egyenlegének azonnali áttekintését.