NAV Online Számla adatszolgáltatás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellékletének 2018. július 1-től hatályos 6. és 13. pontja szerint:

6. Az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon számlánként adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít. Szintén külön jogszabályban meghatározott módon kell elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100 000 forintot a számlában áthárított adó.

A fentiek értelmében a számlázó programnak olyan beépített, automatikus funkcióval kell rendelkeznie, amely segítségével a megadott feltételek mellett kiállított számlákról azonnali adatot képes szolgáltatni.

Ahhoz, hogy a várt működést garantálni tudjuk, kérem olvassa el az alábbi bejegyzést és végezze el programjában a szükséges beállításokat.