ADR adatok

Jelen menü csak abban az esetben lesz aktív, amennyiben az ADR modul megvásárlásra került.

A modul aktiválását a megfelelő termékszám bevitelével, a Karbantartás / Termékszámok pontban végezhetjük el.

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR kiegészítő modul lehetőséget biztosít a veszélyes áruk szállításához kapcsolódó úti okmányok (szállítólevél) elkészítésére és nyilvántartására, a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Továbbá lehetővé teszi a termékek ADR szempontból fontos jellemzőinek termék adatlapon történő rögzítését.